den 23 oktober 2017

Kan ADHD bli bättre med hjärnträning?


Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är ett av de vanligaste neuropsykiatriska funktions­tillstånden med kärnsymtomen impulsivitet, ouppmärksamhet och hyperaktivitet. Det finns ett stort behov av att utöka behandlingsalternativen som idag är få och passar inte alla.

Det pågår en större studie på KIND (Center of Neurodevelopmental disorder at Karolinska Institutet) där barn och ungdomar med ADHD får träna hjärnan och samtidigt samlas data kring effekterna på kärnsymtomen.
De senaste åren har man lyft fram både neurofeedback och arbetsminnesträning som sätt att minska ADHD-symtomen genom att träna hjärnans aktivitet, men evidens­basen är begränsad.
I varje klass med 20 elever har ett barn så stora svårigheter med uppmärksamheten, impulsiviteten och överaktiviteten att det påverkar ogynnsamt på skolprestationer, vänskapsrelationer eller vardagen.

3 av 10 svarar inte på medicin
Svårigheterna följer med hos två av tre personer in i vuxenlivet och förknippas bland annat med ökad psykisk ohälsa, svårigheter i arbetslivet och vardagen, missbruk och kriminalitet. Behandlingen för ADHD består i hög utsträckning av medicinering, framför allt centralstimulantia, som ger god effekt hos många. Men tre av tio svarar inte på behandlingen, det finns biverkningar och efter avslutad medicinering kvarstår symtomen12. Idag förespråkar man multimodal behandling och vikten av att hitta fler bevisat effektiva metoder kan inte underskattas.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser