den 23 oktober 2017

Ju tidigare barn får cochleaimplantat desto bättre


Döva barn som opereras med cochleaimplantat (CI) före nio månaders ålder får ingen för­sening i sin talspråksutveckling. En ny avhandling från Karolinska institutet beskriver resultaten hos barn som fått CI de senaste tio åren samt varför de har fötts döva. Ett i samhället vanligt förekommande virus visade sig vara den vanligaste orsaken. Förutom dövhet/hörselskada visade studierna att barnen med virusinfektion även kunde få balansskador, autismspektrumstörning, ADHD och synskador.

Barnen har följts upp regelbundet på Karolinska universitetssjukhuset. Longitudinella gruppdata visade att ju tidigare barnen opererades med cochleaimplantat (CI), desto snabbare kom de i fatt jämnåriga, normalhörande barns talspråksnivå.
Dessutom har orsaken till att barn föds döva undersökts i avhandlingen. En av de vanligaste orsakerna visade sig vara medfödd cytomegalovirus (CMV)-infektion, ett i samhället allmänt förekommande virus. En annan vanlig orsak till barnens dövhet var en genetisk mutation, Connexin 26 (Cx26).

Risk för försenad utveckling
CMV-infektionen kan, förutom hörselskadan, medföra att barnet får andra skador till exempel utvecklingsförsening, CP-skada, autismspektrumdiagnos, ADHD eller synskada.
Har barnet dubbla Cx26 mutationer får barnet en med­född hörselskada, som är genetiskt betingad, men i de allra flesta fall inte några ytterligare handikapp.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago