den 23 februari 2018

Insulinresistens – orsak till kvinnors ohälsa!


Dagens kvinnosjukvård tar ej hänsyn till insulin­resistensens betydelse för hormonella sjukdomar och reproduktiv hälsa. Insulinresistens blir synligt i det allt vanligare metabola syndromet, som drabbar hälften av alla kvinnor. Traditionellt lägger man fokus på behandling av symtom med läkemedel och med syntetiska hormoner. (2) Jag saknar det övergripande tänkandet på hur insulin styr könshormonerna, men även hur den egna östrogenproduktionen påverkas av hormonella preventivmedel och substitutions-behandling av hormoner i klimateriet.(3)

Den demografiska profilen med ökande övervikt och fetma i befolkningen, gör att en allt större del av kvinnorna är mer eller mindre insulinresistenta vid 40 års ålder, men även i barnafödande ålder. Folkhälsomyndighetens statistik visar att 44 procent av kvinnor i åldern 16-84 år lider av övervikt eller fetma, medan siffran är 62 procent i övergångsåldern. Hälften av den vuxna kvinnliga befolkningen är således för tung. (8)

Övervikt och fetma är en del av det metabola syndromet. Syndromet kännetecknas dessutom av förhöjt blodtryck, försämrad blodsockerreglering och blodfettrubbningar med bl a förhöjda triglycerider. 

Enligt WHO är dessa parametrar även riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar. Övervikt/fetma behandlas traditionellt med lågkalorikost och motion och om det inte hjälper, erbjuds i de svårare fallen en gastric-by-pass. De andra riskfaktorerna, hypertoni, diabetes och högt «kolesterol», behandlas med läkemedel, som är ämnade att normalisera de sjukliga värdena och minska riskerna för komplikationer. 

Kvinnosjukdomen PolyCystiskt Ovarial Syndrom, PCOS, har ökat med tilltagande insulinresistens och drabbar 15 procent av alla kvinnor. Den kännetecknas av långa mensintervall, ofta utan ägglossning, och en metabol rubbning med ökad hårväxt, acne och bukfetma. Ultraljud visar äggstockar med många små äggblåsor. Vanligen stimulerar man till ägglossning med syntetiska hormoner i stället för att behandla insulinresistensen.(1)

Könshormonerna har inte endast effekt på könsorganen utan även på andra organ såsom skelett, blodkärl och hjärna. Höga östrogenvärden verkar inflammatoriskt på skelett, artärer och vener och hyperaktiverande på viktiga hjärncentra såsom hippocampus och amygdala. (1)

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser