den 21 oktober 2019

IBS, SIBO och Leaky Gut


Irritable Bowel Syndrome (IBS), Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) och Läckande tarm (leaky gut) är tre tillstånd som ofta är förenade med varandra.

IBS är ett välkänt begrepp för alla läkare och för den stora allmänheten. IBS innebär en samling av symtom från magtarmkanalen såsom uppblåsthet, gasbesvär, förstoppning, diarré och smärtor i buken, som varat i minst 6 månader. Många har även oro, ängslan och är t o m deprimerade, vilket gjort att IBS klassats som en psykosomatisk sjukdom.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser