den 23 februari 2018

Hypotyreos – den försummade folkhälsosjukdomen


Hypotyreos – låg ämnesomsättning– ett tillstånd som ökar kraftigt. I USA beräknas mer än 8 miljoner patienter vara drabbade. I Sverige behandlas nästan en halv miljon patienter med sköldkörtelhormoner, mörkertalet för drabbade som inte får behandling är troligen mycket stort utifrån att dagens konsensus och riktlinjer bygger på äldre forskning.

I över 100 år behandlades hypotyreospatienter med torkat svinsköldkörtelextrakt (Natural Desiccated Thyroid, NDT) en behandling som avbröts till förmån för det kemiskt framställda T4 (Levaxin) och med upptäckten av ett enzym, dejodinas, som kopplar bort en jodatom från T4 vilket bildar det aktiva hormonet T3. Man antog därför att dejodinaserna kunde förse alla vävnader med T3 (1).

Det är framförallt T3 och T2, derivat till T3, som med mitokondrierna, cellens kraftverk, styr och reglerar det biologiska livet från befruktning till livets slut. Sköldkörtelhormonerna och mitokondrierna är nödvändiga för fostrets och den växande individens utveckling och tillväxt, för energibalansen, för hjärt-kärlsystemet och för det muskulära systemet samt de kognitiva funktionerna. Kognitiva funktioner inbegriper hjärnans förmåga att ta in information, lagra, minnas och bearbeta informationen.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser