den 23 oktober 2017

Hur påverkas kroppen av titan?


Kan sångerskan Josefin Nilssons plötsliga död ha orsakats av titan i ryggen och höften? Så dramatiska följder är sannolikt ovanliga. Dock kan titan orsaka blodpropp, värk, hudutslag och allergier. Här skriver Ann-Marie Lidmark och Vera Stejskal mer om riskerna med titan.

Kroppen är inte gjord för att ta hand om så mycket metaller som vi i dag får i oss. Metaller existerar inte bara i implantat och tandfyllningar utan finns överallt i miljön och används i färgämnen, kosmetika och mycket mer. Vit färg består ofta av titandioxid (E 171) och finns i godis, läkemedel, mellan- och lättmjölk, solkräm, tandkräm och mycket mer.
Titan är en metall som väldigt många människor exponeras för och en del blir överkänsliga och får allergier. Innan insättning av implantat är det angeläget att undersöka eventuell känslighet mot någon av de ingående metallerna. Tyvärr är titan sällan helt rent och därför behöver det inte vara titan som är boven i dramat.
Vi vill dock betona att många tål sina implantat och det finns ingen anledning att rusa iväg och ta bort dem. De som har allvarliga besvär eller kroniska sjukdomar bör dock fundera på om det finns ett samband mellan implantatet och symtomen. Ett MELSA®-test (1) kan ge viss vägledning.

En del drabbas hårt
Värk i leder och muskler, extrem trötthet och depressioner, som tycks vara fallet med Josefin Nilsson, kan mycket väl hänga samman med överkänslighet mot titan (2). Ett annat misstänkt fall är Jan Björkman som under sin sjukdomstid förde dagbok. Den visade att besvären accelererade i samband med inoperering av titanimplantat. Först efter hans bortgång kopplade änkan besvären till titanplattor i ryggen och titanimplantat i käkarna (3).
Ytterligare ett exempel är Jan Söderqvist som fick värk och blev elöverkänslig av sina titanimplantat. Han kopplade dock snabbt sina besvär till implantaten och tog bort dem efter några veckor. Symtomen försvann ganska fort och nu kan han åter sitta vid datorn, men är ett antal tiotusenkronor fattigare (4).
Elöverkänslighet har den japanske tandläkaren Yoshiro Fujii uppmärksammat till följd av metaller i tänderna eller käkarna. Han har publicerat flera fallrapporter varav ett visar att borttagning av titanimplantat tog bort yrsel, värk och styvhet i kroppen. Han menar att besvären hänger starkt samman med elektromagetiska fält från mobiler och datorer (5).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser