den 23 oktober 2017

Hur är folsyra relaterat till hjärtkärlsjukdom?


Folsyra upptäcktes först som en faktor i jäst. Lucy Willis i Bombay, Indien, forskade på megaloblastanemi hos gravida, och fann att denna faktor kunde bota denna åkomma. 1941 isolerades denna faktor från bladspenat. 1945 upptäcktes att folsyra och vitamin B12 var samverkande ämnen för att förebygga hyperhomocysteinemi. Homocystein i blod har visats vara relaterat till atherosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (ACVD) men det är tveksamt om det är en kausal faktor för ACVD.

Folsyra har testats på människa vad avser endotelfunktion. Hos 24 friska medelålders rökare, ålder 37 år, som i en dubbel-blind cross-over-studie fick 5 mg folsyra eller placebo under 4 veckor, förbättrades endotelfunktionen och sjönk blodtrycket signifikant med folsyra, men ej med placebo (Mangoni AA et al, J Intern Med 2002;252:497-503). Pulsvågshastigheten (PWV, mått på artärstyvhet) ändrades dock ej, inte heller homocystein i plasma. Samma grupp kunde visa på samma effekt hos 26 diabetiker typ 2, ålder 57 år (Am J Hypertens 2005;18:220-6).
En stor dubbelblind studie från Holland, där deltagarna fick 0,8 mg folsyra dagligen, eller placebo, visade att denna dos, trots att plasmakoncentrationen av folsyra ökade med över 500 procent, och homocystein sjönk med 26 procent, ej påverkade progressionen av atheroskleros jämfört med placebo. Mätmetod var intima-media-tjocklekens tillväxt i carotisartären.1
I en undersökning av sambanden mellan koncentrationer av homocystein, folsyra, ålder och oxiderat LDL-kolesterol hos 612 koreanska friska män i åldrar från 31 till 79 år, fann man signifikant associering mellan homocystein och PWV, och omvänd associering med folsyra. Om deltagare med högt (> 13 mikromol/L) och lågt homocystein jämfördes, fann man en stark korrelation mellan homocystein och PWV (korrelationskoefficient = 0,26). Högt homocystein var förenat med små LDL-partiklar och högre nivåer av oxiderat LDL.2

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago