den 23 oktober 2017

Hjärtopererad kan gå hem samma dag


Personer med stabil kärlkramp som genomgår en ballongvidgning av hjärtats kranskärl kan gå hem så tidigt som sex timmar efter ingreppet. Det visar en studie gjord vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. – Det är otroligt att forskningen möjliggjort att man nu kan gå hem bara timmar efter en ballongvidgning. Framför allt gläds jag med alla drabbade som nu kan gå hem med bara ett plåster på handleden samma dag som operationen görs, säger Kristina Sparreljung, general­sekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Ballongvidgning av hjärtats kranskärl används i första hand om en person har drabbats av akut hjärtinfarkt. Även de som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt och de som har kärlkramp kan behandlas med ballongvidgning av kärlen. En ballongvidgning görs genom att en kateter med en liten ballong förs in via ljumsken eller handleden. Ballongen blåses sedan upp för att vidga kärlet.
Tidigare har patienter som genomgår en ballongvidgning fått stanna kvar på sjukhuset ett dygn. Nu kan de som genomgår ett planerat ingrepp med ballongvidgning vid kärlkramp på Akademiska sjukhuset i Uppsala gå hem så tidigt som sex timmar efter ingreppet. Den kortare vårdtiden är bland annat ett resultat av att metoderna för att hitta kärlen har blivit säkrare.
– Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat betydligt tack vare den här typen av ingrepp. Med fortsatta satsningar på forskningen kan vi få ner antalet drabbade och döda ytterligare, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago