den 19 november 2021

Hjärtfunktionen hos kvinnor med peripartum-kardiomyopat


Peripartum-kardiomyopati (PPCM) avhandlades översiktligt i nr 6/2021 av Medicinsk Access. Då en avhandling med titeln Peripartum Cardiomyopathy and Heart Failure in the Young (Peripartumkardiomyopati och hjärtsvikt hos unga) ventilerades i Göteborg 2014, med Anders Barasa som respondent, vill jag gärna delge tidskriftens läsare de rön som framkom i denna avhandling, som alltså gäller svenska förhållanden.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka samsjuklighet, incidens och mortalitet hos unga med hjärtsvikt, med särskild hänsyn till svikt vid PPCM.

 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser