den 23 oktober 2017

Histaminintolerans


I storleksordning 100 000 människor av Sveriges befolkning kan ha besvärande symtom och överkänslighet mot kostens innehåll av histamin och andra biogena aminer – och många utan att veta om det!

De biogena aminer, främst histamin, som finns i många livsmedel (se nedan), har visat sig kunna orsaka allergiliknande symtom, ofta mag-tarmbesvär, huvudvärk, rodnad, klåda samt rinnande ögon och näsa hos dem som är känsliga. Exempel på andra symtom som beskrivits är urtikaria, astma, blodtrycksfall, hjärtklappning och svår psykisk oro. Denna överkänslighet för histaminrika födoämnen benämns som histaminintolerans. Därtill finns det födoämnen som inte innehåller histamin, men som kan öka frisättningen av kroppseget histamin och förvärra symtomen (se nedan). När en histaminintolerans leder till svårare symtom som kan kräva akut vård så benämns den som histaminförgiftning.
Olika forskning pekar på att överkänsligheten till betydande del beror på ett nedsatt skydd i tarmen (se nedan) som leder till att olämpliga intakta biogena aminer, främst histamin, i hög grad kan tas upp genom tarmslemhinnan till blodet och leda till påtagliga symtom.

Bildning av biogena aminer i livsmedel
Histamin/biogena aminer i livsmedel bildas när bakterier omvandlar eller dekarboxylerar aminosyror till olika aminer. Detta är en naturlig del av naturens sätt att bryta ned organiskt material och innebär att biogena aminer kan förekomma i alla livsmedel som innehåller protein och som utsätts för bakterier, främst kött, fisk och lagrad ost.
Faktorer som påverkar/ökar bildningen av biogena aminer i livsmedel är:
1. Ett högt innehåll av fria aminosyror, exempelvis histidin, som utgör bakteriernas substrat till bildning av histamin.
2. En hög bakteriemängd som bl.a. kan förorsakas av dålig livsmedelhygien. Hög rumstemperatur (tillväxten befrämjas upp till kroppstemperatur eller ungefär 37 grader) och långa lagringstider kan sedan starkt befrämja och accelerera både bakterietillväxten och bildningen av biogena aminer.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser