den 20 mars 2020

Han gillrar en fälla för coronavirus


Det kan bli möjligt att fånga upp coronavirus i luften med hjälp av en joniseringsapparat. Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet, vill testa metoden på det nya coronaviruset som just nu sprider stor oro i världen. Och samtidigt vill han undersöka viruset i Linköping.

– Vi ska försöka att samla in coronavirus från luft i högrisklaboratorium på Karolinska Institutet (KI) med Rolf Nybom. Där kommer vi att använda en vanlig och ”snällare” form av coronavirus. Vi har visat att det fungerar med influensa, vinterkräksjuka och rotavirus. Vi kan dessutom förhindra smittspridning. Men det måste testas för coronavirus, vi kan inte anta att det fungerar på alla virus, säger Lennart Svensson. 

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser