den 21 februari 2023

Fokus på egenvård i nya svenska riktlinjer för migrän och migrändrabbade får fler valmöjligheter när smälttablett specialiserad mot migrän blir receptfri.

Nyligen publicerade Nationellt System för Kunskapsstyrning riktlinjer för vården vid migrän. De framhåller att majoriteten av individer med diagnostiserad migrän klarar sig med egenvårdsinsatser. Riktlinjernas behandlingstrappa visar att efter egenvårdsinsatser rekommenderas vanliga smärtstillande anfallsläkemedel som ett första steg, följt av triptaner på primärvårdsnivån som utgör 90 procent av individerna med migrän. (1)

Organon har meddelat att Maxalt Rapitab (rizatriptan) frystorkad tablett 10 mg i förpackning om två, nu finns tillgänglig som en smälttablett receptfritt på apotek i Sverige. 

Maxalt Rapitab ska bara användas av de som fått diagnosen migrän konstaterad av en läkare och om man inte mår bättre eller mår sämre efter tre dagar ska läkare kontaktas. Maxalt Rapitab 10 mg i förpackning om två tabletter kommer finnas tillgänglig från och med idag på Apoteket Hjärtat, Apoteksgruppen och DOZ Apotek. Smälttabletten kan användas i situationer när vätska inte finns tillgänglig eller för att undvika illamående och kräkningar som kan utlösas vid intag av tabletter tillsammans med vätska.

Maxalt Rapitab är ett väletablerat läkemedel i Organons portfölj som funnits tillgängligt via recept tidigare och nu finns Maxalt Rapitab frystorkad tablett 10 mg, tillgänglig som receptfri i förpackning om två tabletter.Organon har tre fokusområden – kvinnohälsa, biosimilarer och etablerade läkemedel. 

“Migrän är tre gånger så vanligt hos kvinnor som hos män och det är också den fjärde vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos kvinnor.3 Maxalt Rapitab är en väletablerad behandling som har hjälpt patienter med migrän i decennier,” säger Simon Nicholson som leder Organon i Norden. “Genom att nu göra produkten tillgänglig som receptfri i förpackning om två tabletter, så ökar vi tillgängligheten för fler individer med diagnosen migrän som behöver en effektiv behandling mot migränattacker.

Om migrän

Migrän är tre gånger så vanligt hos kvinnor som hos män och det är också den fjärde vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos kvinnor.3 I Sverige uppskattar man att 12–15 procent av befolkningen har migrän i någon form under någon del av sitt liv.1 Migrän är en kronisk sjukdom med återkommande episoder av svår huvudvärk med olika intervall. Smärtan är vanligtvis lokaliserad till tinningen och är pulserande till sin natur. Andra vanliga symtom i samband med migränattacker är illamående, kräkningar och ökad känslighet för ljus och ljud.1Globalt sett rankas migrän som den tredje mest funktionsnedsättande sjukdomen bland alla sjukdomar i åldersspannet 25–40 år.4

Om Maxalt Rapitab

Maxalt Rapitab (rizatriptan) 10 mg, 2 frystorkade tabletter är ett receptfritt läkemedel för akut behandling av huvudvärk under migränattack hos vuxna 18-65 år. Maxalt Rapitab ska inte användas för att förebygga en attack, eller tillsammans med andra triptaner. Maxalt Rapitab ska endast användas när diagnosen migrän är konstaterad av en läkare och man ska inte ta fler än 2 tabletter Maxalt Rapitab under en 24-timmarsperiod och det ska vara minst två timmar mellan doserna. Använd inte Maxalt Rapitab vid allergi mot något innehållsämne, vid allvarlig lever- eller njursjukdom, vid förhöjt blodtryck, om du haft stroke eller mini-stroke eller om du har problem med blodproppsbildning i dina blodkärl, eller har haft hjärtsjukdom. Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, eller nyligen har tagit eller planerar att ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar. Läs alltid bipacksedeln noga före användning.2

Källor:
1. Riktlinje för migrän, NPO Nervsystemets sjukdomar, Version 1, 2022-10-25. Nationellt system för kunskapsstyrning, Hälso- och sjukvård.

  1. Fass.se, Maxalt® Rapitab® 10mg 
  2. Pavlovic J, The impact of midlife on migraine in women, summary of current views. Womens Midlife Health, 2020 Oct 6;6:11.
  3. GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053):1545–602.

 Källa: Organon


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser