den 24 oktober 2023

Förbättrad patientsäkerhet med fjärrövervakade infusioner

I Sverige ser man ett stort användningsområde även för den avancerade sjukvården i hemmet.

Med den finska innovationen Monidrop går det att övervaka infusioner på distans. Den introducerades på den svenska marknaden tidigare i år och har sedan dess bidragit till en minskad stressnivå för sjuksköterskorna samtidigt som patientsäkerheten höjts.

Arja Autere

Verksamhetschef på AccessCare.

Vårdföretaget AccessCare bedriver avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) där infusioner av patienter är en del av vardagen. Strax innan sommaren i år valde de att börja använda Monidors fjärrmonitorering av infusioner Monidrop och sedan dess har i princip samtliga patienter fått sina infusioner övervakade på distans via den app som styr infusionsterapin.

– Appen räknar dropparna och gör att vi kan följa infusionen i realtid och se när den närmar sig slutet eller om det är blockerat. Det kunde vi inte tidigare. Det gör att våra sjuksköterskor känner sig trygga i att infusionen fortlöper som den ska och att den varken går för långsamt eller för fort. Dessutom kan vi övervaka behandlingen när patienten sover utan att behöva väcka patienten. Det innebär en trygghet både för sjuksköterskorna och patienterna samtidigt som patientsäkerheten förbättras, säger Arja Autere, verksamhetschef på AccessCare.

ApoEx Tech tar finsk succé till Sverige

Monidrop lanserades som en fristående lösning på den finska marknaden 2018 och ersattes 2020 med en uppkopplad version. Sedan dess har den blivit ett värdefullt tillskott till den finska sjukvården med över 1200 enheter som används dagligen. I Finland används Monidrop främst på sjukhus, men i Sverige ser man ett stort användningsområde även för den avancerade sjukvården i hemmet. Bara i Region Stockholm är över 3000 patienter inskrivna på ASIH varje dag och en majoritet av dessa behöver infusionsbehandling.

– Vi ser att den här produkten ligger helt rätt i tiden. Den förenklar och förbättrar för vården genom att öka tryggheten för både sjuksköterskor och patienter. Samtidigt får vården bättre spårbarhet i sin läkemedelshantering. Samarbetet med Monidor är en del av vårt nya affärsområde ApoEx Tech, där vi hjälper svensk sjukvård att införa bra teknik, säger John Patrick Berlips, leg läkare och grundare av ApoEx.

Läs mer: (Monidrop)

TORD AMRÈ


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser