den 25 mars 2019

Evolutionsmedicinska perspektiv på cancer, kardiovaskulära och neurodegenerativa sjukdomar (del 1)


Människan är ett resultat av evolutionär selektion genom att våra gener har förändrats i samspel med omgivningen för en bättre anpassning.

Dessa förändringar har skett under lång tid, och har lett till utvecklandet av de olika egenskaper som vi människor och våra kroppar har idag. Om människan konstant har utvecklats, varför finns då det sjukdomar och gener som ökar risken för dessa? Borde de inte ha försvunnit under evolutionens gång? Forskare som försökt besvara dessa frågor har presenterat hypotesen om antagonistisk pleiotropi. Denna innebär att en och samma gen kodar för flera egenskaper hos en människa, som tidigt i livet ger fördelar men som senare i livet kan innebära nackdelar.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser