den 23 oktober 2017

Evolutionära perspektiv på människans sexualitet och könsroller


Många svenskar vill nog gärna tro att vi ligger i frontlinjen när det gäller synen på vår sexualitet, familjen, våra könsroller, jämställdhet mellan könen och våra barns bästa. Sanningen är en annan. Vi toppar världsligan när det gäller våldtäkter och sexuella trakasserier, självskadebeteenden och självmord bland ungdomar och behandling mot oro, ångest och depressioner hos väldigt unga människor. Denna typ av problem saknas helt i ursprungssamhällen. Barnen ammas där under 3-4 år och synen på sexualiteten är som regel mycket frigjord och uppmuntras av föräldrarna i unga år. Hur fungerar de för barnen så centrala amnings- och anknytningsperioderna under de första levnadsåren i vårt land? Får våra barn rent av för lite sex under sin uppväxt?

Vår sexualitet har utvecklats under tiotals miljoner år – och den är helt oförändrad sedan vi började gå på två ben för 7 miljoner år sedan. Människan är, per definition, ett däggdjur (Mammalia), av klassen ryggradsdjur och ordningen primater. Däggdjur kännetecknas av att de förökar sig genom att ha sex mellan en hane och en hona, en man och en kvinna. Sexualakten leder till en inre befruktning av honan och hos högre däggdjur sker hela fosterutvecklingen inne i moderns livmoder. Avkomman föds levande och under den första levnadsperioden livnär sig alla däggdjursungar helt och hållet på den mjölk, som modern producerar i sina mjölkkörtlar. Amningstiden varierar mellan olika däggdjursarter och är relaterad till graviditetslängd, tidpunkt för könsmognad och livslängd. Människan är inget undantag.
Mot denna bakgrund blir det lite märkligt när många idag på fullt allvar försöker hävda att könet skulle vara en social konstruktion. Hur skulle det se ut om våra nakna förfäder på den afrikanska savannen för 3 miljoner år sedan skulle peka på sina nyfödda barn och säga att du skall bli flicka och du skall bli pojke!? Och hur kan det komma sig att människan i alla kulturer i hela världen i alla tider lyckats med konststycket att skapa nära nog exakt lika många flickor som pojkar? Mänsklig reproduktion förutsätter två kön och hur dessa uppstår kan vi i detalj följa i hjärnans utveckling under fosterstadiet.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser