den 23 oktober 2017

”Erkänn migrän”


Migränförbundet har startat en kampanj – Erkänn migrän!”. Bakgrunden är att väldigt många av de 450 000 personer i Sverige, med kronisk migrän eller annan svår huvudvärk, inte får den behandling och det stöd de behöver för att kunna arbeta och leva ett någorlunda acceptabelt liv.

Migrän finns inte med i ett enda officiellt dokument som öppna jämförelser, nationella riktlinjer, nationella vårdprogram, kvalitetsregister, folkhälsorapporter eller officiell statistik. Det enda officiella dokument som finns är Socialstyrelsens beslutsstöd. Varför då?
Migränförbundet skrev den 12 september, Migrändagen, ett brev till fem generaldirektörer, SKL och Socialdepartementet med begäran om initiativ för att ändra på regler och förordningar, som motverkar ett bra stöd till dem som har kronisk migrän eller annan svår huvudvärk. Vi har hittills fått svar från fyra och har haft ett möte med den första myndigheten, Försäkringskassan.

Omges av fördomar
Kanske är det som 1,6 miljonerklubbens ordförande Alexandra Charles skrev nyligen i Migränförbundets tidning HuvudJournalen: ”Migrän har alltid betraktats som en kvinnosjukdom och den har historiskt sett inte fått samma stöd från vården och samhället i övrigt som andra sjukdomar. Är jag förvånad över att det ser ut så? Knappast.”
Fördomar och okunskap lever kvar högt upp i samhällshierarkin. Socialstyrelsen skriver i sitt så kallade beslutsstöd bland annat ”Migrän betraktas som en kronisk åkomma”. Det är både ovetenskapligt och fördomsfullt. Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom och ingen åkomma (lindrig sjukdom).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago