den 23 februari 2018

En ny metod kan förutsäga kvinnors risk för bäckenbottenbesvär efter barnafödande


En ny statistisk metod, som bland annat utvecklats av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan användas för att förutse vilka gravida kvinnor som har stor risk att långt senare i livet utveckla för problem med inkontinens, framfall och andra bäckenbottenbesvär efter vaginal förlossning. Med metoden kan gravida som inte har ökad risk blir lugnare inför sin förlossning, medan kvinnor med högre risk kan komma att erbjudas kejsarsnitt.

Bäckenbottenstörningar, framför allt livmoderframfall och urin- och avföringsinkontinens, är ett globalt hälsoproblem som drabbar mer än varannan kvinna som fött barn. Vid livmoderframfall har bäcken­botten­muskulatu­ren försvagats vilket lett till att livmodern och ofta delar av urinblåsan, urinröret och ändtarmen buktar ut genom slidan.

I västvärlden genomgår idag var femte kvinna som uppnått 85 års ålder, en eller flera operationer för framfall eller urininkontinens.

– Bäckenbottenbesvär medför stora kostnader för samhället, och också ett enormt personligt lidande. Orsaken är framför allt att nerv- och muskelskador som uppstått under förlossning. Det vetenskapliga stödet är numera övertygande för att bäckenbottenstörningarna ökar med antalet födslar och att den största risken är knuten till den första förlossningen, säger Maria Gyhagen, som är forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

I studien, vars resultat publiceras i tidskriften American Journal of Obstetrics and Gynecology, har forskarna byggt och testat en statistisk modell som gör det möjligt att förutsäga risken för bäckenbottenbesvär 12 och 20 år efter en förlossning. Med modellen är det möjligt erbjuda alla gravida kvinnor en individuellt anpassad riskbedömning, bättre än den som sjukvården för närvarande har att erbjuda.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser