den 23 oktober 2017

E-vitamin och hjärtkärlsjukdom


Hjärtsjukdom utlöst av förträngning i hjärtats koronarkärl är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i många länder. Etiologin är komplex och många riskfaktorer har beskrivits. I en översikt nämndes inte mindre än 246 riskfaktorer, bland dem var 46 relaterade till dieten. Traditionella riskfaktorer kan endast förklara omkring hälften av de kliniska symtomen, varför intresset för nutritionsfaktorer som vitaminer och omega-3 blivit stort.

Det mest intressanta vitaminet och antioxidanten i samman­hanget är E-vitamin. E-vitamin är samlingsnamnet för fyra tokoferoler (Figur 1) och fyra tokotrienoler, alfa-, beta-, delta-, och gamma-tokoferol och -tokotrienol. Epidemiologiska studier har visat att intag av vitamin E är omvänt proportionell till förekomsten av koronarkärlsjukdom.
Fram till nyligen ansågs alfa-tokoferol vara den mest betydelsefulla av de olika tokoferolerna, men nya undersökningar har riktat intresset mot de andra tokoferolerna, främst gamma-tokoferol, som visat sig ha en kraftigare antioxidant- och inflammationshämmande effekt än alfa-tokoferol. Oxidativ stress anses spela en stor roll bakom aterosklerosrelaterad hjärtkärl-sjukdom. Ett stort antal undersökningar har därför utförts med olika antioxidanter med syfte att försöka förebygga hjärtkärlsjukdom och dödsfall. Den främsta anledningen till att alfa-tokoferol i många länder fortfarande är det mest använda tokoferolet är sannolikt tidiga studier som visade att alfa-tokoferol är den mest verkningsfulla antioxidanten då det gäller att motverka infertilitet hos råttor. Alfa-tokoferol var 10 gånger så potent som gamma-tokoferol och med utgångspunkt från dessa data har man ansett att alfa-tokoferol har 10 gånger så kraftig biologisk effekt som gamma-tokoferol, vilket är kraftigt missvisande då det gäller andra effekter av tokoferolerna, t.ex. antioxidant- och inflammations­hämmande effekter.

Stor betydelse vid förebyggande av hjärtkärlsjukdom.
E-vitamin skyddar fleromättade fettsyror i cellmembranen från oxidation utlöst av fria radikaler. Vitaminet blockerar den oxidativa modifieringen av LDL-kolesterol. Bildning av fria radikaler i endotelet är en betydelsefull tidig fas i hjärtkärlsjukdomens genes. När antioxidantkapaciteten är reducerad blir LDL-partiklarna i kärlväggen oxiderade, vilket resulterar i nedbrytning av kväveoxid och aktivering av transkriptionsfaktorn NF-kB, vilket leder till bildning av adhesionsmolekyler för monocyter på endotelytan och förflyttning av monocyter och makrofager in i intiman. Reaktionen mellan kväveoxid och den fria syreradikalen leder till bildning av den mycket toxiska substansen peroxynitrit. Som en konsekvens kan mängden tokoferoler i kärlväggen ha stor betydelse vid förebyggande av hjärtkärlsjukdom.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser