den 23 oktober 2017

Diabetes med fokus på ketogen kost


Debattens svallvåger har varit höga under året! Vilken kost är den optimala för diabetiker? Skall de kunna äta som vanligt, räkna på en normalkost på 50-60 energiprocent kolhydrater och dosera insulin därefter eller finns det några fördelar med att minimera kolhydratintaget? SBU-rapporten «Mat vid diabetes» förordar kost med mycket grönsaker, baljväxter och fisk samt kost med reducerat fettinnehåll och ökat fiberinnehåll. Det finns ingen rekommendation om lågkolhydratkost under 50 g kombinerad med högfettkost över 70 energiprocent, s k ketogen kost. Man anser dock att det är särskilt viktigt med klinisk uppföljning av de diabetiker som väljer en LCHF-liknande kost. De flesta dietister och diabetessköterskor informerar endast om normalkost. 1

Huvudparten av diabetiker har typ 2 diabetes, vilken i första skedet av sjukdomen medför såväl förhöjda blodsockernivåer som förhöjda insulinnivåer. Motståndet i kroppscellernas glukosportar har ökat till följd av de förhöjda blodsockernivåerna. För att reglera blodsockret måste insulinhalterna stiga för att signalen skall nå ut. Man talar om insulinresistens i leverceller, muskelceller och fettceller. I det initiala skedet kan bukspottkörtelns beta-celler öka insulinproduktionen, men när det inte längre går, ger man i första hand metformintabletter för att öka insulinkänsligheten och öka nedregleringen av glukagon till levern och sedan kan man lägga till insulinstimulerande tabletter. I nästa skede blir typ 2 diabetikerna insulinberoende, dvs tabletterna förmår inte längre reglera blodsockret. I de senaste riktlinjerna rekommenderas insulin som förstahandsval efter metformin för att få en bättre effekt på blodsockret, alltså redan innan den egna insulinproduktionen är slut. 2
Denna utveckling av typ 2 diabetes kallas för naturalförloppet, vilket så småningom ger kärl-komplikationer i ögon, njurar och fötter. Hjärtinfarkt och stroke kommer oftast i ett tidigt skede av sjukdomen. För att minska risken för dessa komplikationer, behandlar man förutom det förhöjda blodsockret, även blodtryck, blodfett­rubbningar, populärt kallat högt kolesterol, och i förekommande fall övervikt och fetma. Typ 2 diabetes drabbar vuxna och äldre människor, till största delen beroende på livstils­faktorer. Det finns drygt 400 000 typ 2 diabetiker i Sverige, vilket motsvarar fem procent av alla kvinnor och sju procent av alla män.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser