den 23 april 2018

Det händer något i oss när vi blir sedda


Tillsammans med läkare, sjuksköterskor och beteendevetare arbetar Riksförbundet HjärtLung med att stärka patienters kunskap och möjligheter att aktivt delta i behandling och egenvård av långvariga och kroniska sjukdomar. Genom den intressepolitiska plattformen Sedd i vården vill vi få upp ögonen på politiker och ansvariga för hur ett personcentrerat arbetssätt kan ta tillvara kraften mellan patient och profession.

En internationell undersökning bland patienter med kronisk sjukdom visar att i Sverige har endast 40 procent en hälsoplan med sina mål samt kort- och långsiktig uppföljning av dessa, jämfört med 80 procent i flera andra länder. Undersökningen visar också att Sverige ligger efter när det gäller information om vad patienterna själva ska göra när de kommer hem från sjukhuset eller vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Det här måste vi komma till rätta med, inte minst med tanke på att allt fler kommer att leva allt längre med sin sjukdom och med tanke på att människor med kroniska sjukdomar står för cirka 80-85 procent av de totala vård- och sjukförsäkringskostnaderna. 

Människor med till exempel hjärtsvikt och KOL har behov av en vård som präglas av kontinuitet och uppföljning och som utgår från en helhetsbild av henne. 

Det handlar det om att skapa ett bra liv utifrån de förutsättningar som sjukdomen medför. Då blir det extra viktigt att den enskildes behov och mål finns med i behandlingen. Till exempel att orka leka med barnbarnen eller att kunna gå själv till affären.

Läs hela artikeln >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser