den 23 oktober 2017

Det artonde svenska kardio­logiska vår­mötet i Göteborg


Det artonde Kardiologiska Vårmötet gick av stapeln i Göteborg den 27 april och blev rekordstort: närmare 1550 registrerade deltagare hade infunnit sig på Svenska mässan vid Korsvägen i Göte­borg. Mötets struktur följde ett väl inarbetat mönster: start vid middagstid med 5 parallella symposier, fortsättning på samma sätt med väl tilltagen kaffepaus, och sedan invigning och Werkö-före­läsning innan det blev mingel bland posters och utställare. Samma program följdes hela torsdagen och fredag fram till kl.13.00

Föreläsningen till minne av Lars Werkö, på 1950- och 60-talet professor i medicin i Göteborg, hölls av Dr Lynne Warner Stevenson, Director of the Cardiomyopathy and Heart Failure Program vid Brigham and Women´s Hospital vid Harvard Medical School sedan 23 år. Hennes föreläsning hade titeln ”Taking congestion out of heart failure”. Hon sammanfattade forskning som gick tillbaka till välkända auktoriteter som t.o.m. Lars Werkö arbetat med. Grundläggande är att minska fyllnadstryck och därmed förbättra hjärtats förmåga att pumpa blodet vidare, alltså att förhindra kongestion (blodstockning). Temat var väl valt med tanke på att flera symposier var fokuserade på hjärtsvikt, som är ett ökande kvantitativt problem i Sverige. Befolkningen blir äldre och följaktligen blir fler hjärtan nernötta. Dessutom ökar incidensen av förmaksflimmer vilket också ofta leder till hjärtsvikt.

Hjärtsvikt och sekundärprevention
En studie som ansågs vara ett paradigmskifte inom sviktbehandlingen presenterades vid ett Novartis-sponsrat symposium. Det är studien PARADIGM-HF, där en ny terapeutisk princip har testats, nämligen neprilysinhämning. Detta hämmar nedbrytning av ANP och BNP vilket förbättrar hjärtfunktionen. Cecilia Linde från Stockholm presenterade den biokemiska bakgrunden. Michael Fu från Göteborg gav de kliniska resultaten. 8442 patienter randomiserades till enalapril eller Entresto™ som tillägg till övrig basterapi. Entresto är en prodrug som sönderfaller i valsartan och en neprilysinhämmare, sakubitril.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser