den 23 april 2018

Dags för allmän prostata­cancer­screening för män?


Prostatacancer är ett stort folkhälsoproblem. Det är den svenske mannens vanligaste cancerform. Årligen får cirka 10 000 svenska män diagnosen. Det är också den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män. Årligen avlider cirka 2 500 svenska män i sviterna av prostatacancer.1 Eftersom tidig prostatacancer oftast inte ger några symtom är den enda möjligheten till bot att upptäcka cancern i ett tidigt skede, vilket är möjligt genom mätning av halten av Prostata-Specifikt Antigen (PSA) genom ett vanligt blodprov.

Stora svenska och Europeiska studier med över 160 000 män har visat att regelbunden PSA-testning med tidig diagnostik och åtgärd av behandlingskrävande prostatacancer kan nära halvera dödligheten i prostatacancer.2-5  Varför har vi då inte en allmän PSA-screening för män i Sverige, såsom kvinnor erbjuds bröstcancerscreening med mammografi eller livmoderhalscancerscreening med cellprov?

Socialstyrelsen säger nej till PSA-screening

Nyligen kom Socialstyrelsen ut med den preliminära rekommendationen att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan annat kompletterande test, eftersom man bedömde att nyttan med sådan screening inte överväger riskerna. Denna rekommendation är nu ute på remiss och ett slutgiltigt beslut väntas i höst. Ur såväl ett rättvise- som nyttoperspektiv är vår uppfattning att svenska män bör erbjudas frivillig PSA-testning inom ramen för ett organiserat screeningprogram där de själva får välja om de vill delta eller ej. Vi grundar vår uppfattning på följande fakta:

Läs hela artikeln >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser