den 19 oktober 2020

BIOMIMETIK – Vad kan vi lära inom kardiovaskulär medicin från djurvärlden? Del2


Vad kan vi lära från brunbjörnen och dess normal­fysiologi angående kardiovaskulär funktion hos människan?

Avsaknad av ateroskleros  

I en observationsstudie mätte Arinell et al36 lipidkoncentrationerna hos brunbjörnar under hibernation, respektive under aktiv period, samt förekomst av ateroskleros hos samma art. 

Blodprover från björnar visade att totalkolesterol koncentrationen var högre hos alla björnar under hibernering vintertid än under aktiv sommarperiod med medelvärdet och standardavvikelsen (SD) 11,08 ± 1,04 mmol/L till 7,89 (SD ± 1,96) mmol/L (P=0,0028). Även triglycerid-koncentrationen ökade under hibernering till 3,16 (SD ± 0,62) mmol/L från 1,44 (SD ± 0,27) mmol/L (P=0,00012) under aktiv, och tillika höjdes koncentration av low-density lipoprotein (LDL) kolesterol till 4,30 (SD ± 0,71) mmol/L från 2,02 (SD ± 1,03) mmol/L under hibernering (P=0,0075). Däremot uppmättes ingen statistiskt signifikant skillnad mellan high-density lipoprotein (HDL) kolesterol koncentrationerna.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser