den 25 september 2019

Behandlingsmetoder vid hjärtinfarkt fördubblar risken för blödningar


Flera av de vanligaste behandlingsmetoderna vid hjärtinfarkt ökar risken för allvarliga blödningar. Samtidigt har dödlighet och återinsjuknande minskat betydligt mer varför nettoeffekten är gynnsam. Det visar en ny svensk studie, med stöd av Hjärt-Lungfonden, som har publicerats i European Heart Journal. Nu försöker forskarna hitta sätt att utveckla metoderna så att ännu fler liv kan räddas.

Med cirka 6 000 dödsfall varje år är hjärtinfarkt en av våra vanligaste dödsorsaker, men forskningsbaserade behandlingsmetoder som ballongvidgning och kranskärlsröntgen har bidragit till att dödligheten halverats under de senaste tio åren. Nu visar dock en ny svensk studie, som var ett av huvudnumren vid kongressen European Society of Cardiology i Paris nyligen, att behandlingarna även har en baksida.

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser