den 23 oktober 2017

Bakterier i munnen kan göra dig hjärtsjuk


För att få en frisk munhåla med friska tänder krävs att du har ett fullvärdigt näringsintag och ett bra immunförsvar. Du behöver även hålla tänderna rena och fria från synliga beläggningar av matrester, bakterieplack och tandsten. Annars riskerar du att bakterierna förs ut i kroppen vilket på sikt kan göra dig sjuk, bland annat i hjärt-kärlsjukdom.

Liksom i tarmen så behöver din mun en bakterieflora med många välgörande bakterier. Om du inte har tillräckligt bra munhygien får du dock snabbt en överväxt av olämpliga bakterier som trivs bra i sura syrefattiga miljöer. Dessa producerar skadliga ämnen i form av syror och skadliga bakterieämnen (bakterietoxiner), som leder till inflammerat tandkött (gingiva) med fördjupade tandköttsfickor.

Oläkta sår i munnen
Det tunna epitelet i tandköttsfickorna blir då uppluckrat, vilket resulterar i att barriären till blodet är trasig. Detta är inget annat än sår som inte läker, ”kroniska sår”, vars totala yta kan vara i storleksordning med en enkrona!
Bakterier och bakterietoxiner kan därigenom lätt spridas från munhålan till blodcirkulationen och snabbt föras till andra delar av kroppen. Inflammerat tandkött är dessutom alltid inkörsporten till tandlossningssjukdom eller parodontit.
Detta beror på att skadliga ämnen som bakterierna producerar i tandköttsfickorna gradvis kan bryta ned käk­benet och tändernas hela fäste. Något som också oftast skapar kraftigt fördjupade tandköttsfickor med mer uppluckrat sårigt epitel, som gör att än mer bakterier och bakterie­toxiner kan spridas ut i kroppen med blodomloppet.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser