den 23 oktober 2017

B-vitaminer bromsar hjärnans förtvining


Dagligt intag av B-vitaminer bromsar kraftigt upp atrofin (förtviningen) i hjärnan. Det visar nu den slutliga analysen av en studie i engelska Oxford där patienter med kognitiv svikt ingick.

Studien pågick under perioden april 2004 till november 2006. Studien var prospektiv, randomiserad och dubbelblind.
Patienterna följdes under två år. Behandlingsgruppen fick dagligen oralt vitamin B12 (0,5 mg) folsyra (0,8 mg) och vitamin B6 (20 mg). Patienterna i kontrollgruppen fick motsvarande behandling med placebo.

Sju gånger snabbare nedbrytning
Magnetisk resonanstomografi före och efter studien visade att hjärnan atrofierade sju gånger snabbare hos kontroll­gruppens patienter än hos behandlingsgruppens patienter.
Inbromsningen av hjärnans atrofi syntes dock bara hos de patienter som hade homocystein i plasma över 11 mikromol/L före behandlingens start. De här fynden kräver en mer ingående analys.
De flesta av oss besväras av sämre minne, särskilt sämre närminne, under åldrandet. När minnesstörningarna och andra åldersproblem i våra mentala funktioner nått en viss svårighetsgrad kallas tillståndet mild kognitiv svikt (mild cognitive impairment, MCI).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago