den 23 februari 2018

Alprenolol – det första svenska original­läkemedlet för hjärtsjukdom


AB Hässle grundades 1904 i Hässleholm av apotekare Paul G Nordström. 1942 sålde han företaget till AB Astra i Södertälje, som hade grundats 1913. 1954 beslutades att flytta företaget till Göteborg. Skälen var många; säkert var ett av dem att en ny medicinsk högskola planerades i Göteborg, och man ville vara nära den medicinska forskningen.

Under 1950-talets senare del anställdes flera personer som kom att bli avgörande för den fortsatta utvecklingen. Apotekare Ivan Östholm kom som forskningschef 1954, John Sjögren, också apotekare och chef för farmaceutisk utveckling kom 1957, Arne Brändström, kemist, kom 1959 och Lars Garberg, farmakolog, 1960, med uppgift att organisera farmakologiskt och toxikologiskt laboratorium i en nyuppförd byggnad i Mölndal. Administration och apotekslaboratorium fanns i Gårda, centrala Göteborg, i hyrda lokaler.

 

Kontakt med den medicinska forskningen

Ivan Östholm var skicklig på att skaffa kontakter på Sahlgrenska Sjukhuset och i den medicinska fakulteten. Från 1957 och 20 år framåt hade han en grupp läkare som han samlade för diskussioner och ”brain storming” varje halvår. Där fanns Björn Folkow, fysiologprofessor, Leif Hallberg och Lennart Sölvell, medicinare, Lars Werkö, kardiolog, Börje Johansson, fysiolog, samt Arvid Carlsson, neurofarmakolog och sedermera Nobelpristagare. Denne uppmärksammade Östholm på möjligheten att finna medel som blockerade stresshormonernas, katekolaminerna adrenalins och noradrenalins effekter. Grundforskning hade definierat att dess effekter förmedlades via receptorer, α- och β-receptorer. De sistnämnda påverkade hjärtats pacemaker och retledning och för kraftig stimulering av dessa ansågs kunna vara roten till många farliga rytmrubbningar. Blockering av katekolaminernas effekt skulle alltså kunna vara ett bra arytmimedel, men teoretiskt borde även en hämning av hjärtfrekvensen under arbete vara gynnsamt för att lindra angina pectoris, alltså s.k. kärlkramp, som hade visats bero på för låg blodtillförsel till hjärtat i förhållande till det ökade behov som uppstår vid fysiskt arbete.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser