den 23 oktober 2017

Alla älskar person­centrerad vård


Alla pratar om personcentrerad vård men hur gör vi den verklig? Utifrån visionen: ”Vården ska samlas kring dig, du är den största kraften för ett gott liv”, har Riksförbundet HjärtLung gjort ett handslag med läkare, sjuksköterskor och beteendevetare som resulterat i en ny vårdmodell för kranskärlssjukdom samt en patientutbildning som utgår från patienten som en medskapare i sjukvården. Det handslaget tror vi är en nyckel för en sjukvård med patienten i fokus.

I februari i år gick Riksförbundet HjärtLungs tvååriga kampanj Ljuset på våra dolda folksjukdomar hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i mål med en rapport som överlämnades till sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
Under kampanjen har vi drivit frågan om personcentrerad vård, att vården ska vara individuellt anpassad och utformad utifrån personens specifika behov. Det kännetecknande för en personcentrerad vård är att makten delas mellan patient och personal i en behandlingsallians som tar fasta på patientens resurser och egen kraft. Det här tror vi är avgörande för människor med en kronisk sjukdom.
Att leva med en kronisk sjukdom innebär att vi under stora delar av tiden lever ensamma med vår sjukdom. För att den tiden ska bli bra måste vården stötta och erbjuda redskap till egenvård.
Utifrån vår erfarenhet och sjukvårdens kunskap vet vi att patientutbildning i kombination med stöd till egenvård minskar sjukhusvistelser och försämringstillfällen för hjärtsvikts- och KOL-patienter. Vi vet att kunskap och rätt verktyg ger den största kraften till ett gott liv med en kronisk sjukdom.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago