den 25 september 2019

Är kolesterol skadligt eller nyttigt?


Alltsedan mitten av 1980-talet, då de amerikanska biokemisterna M. Brown och J. Goldstein fick Nobelpris för upptäckten av cellreceptorer for kolesterol, har det postulerats att kolesterol i blodet är orsaken till atheroskleros (eller ”åderförkalkning” som det oegentligt kallas i folkmun), och därmed till sådana komplikationer som kärlkramp och hjärtinfarkt (hjärtats kärl), stroke (”slaganfall”, hjärnans kärl) och fönstertittarsjuka (benens kärl). Fortsatt forskning har inriktats på att bekräfta denna hypotes, och lett till slutsatsen att en sänkning av blodets kolesterolhalt därför skulle förhindra dessa komplikationer. Men är detta sant?

Dessa och andra uppfattningar gör docent Uffe Ravnskov upp med i sin bok ”Fett och kolesterol är hälsosamt! Om gamla och nya kolesterolmyter”.1 De fakta som där framläggs är ytterst väl belagda med forskningsresultat, som både talar för, men väldigt ofta emot, den gängse kolesterolhypotesen. Hur kommer det sig då att det blivit en etablerad sanning att kolesterol i blodet måste sänkas hos alla som någonsin haft ovan nämnda sjukdomar för att de skall slippa få ytterligare skov av dessa?

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser