den 22 februari 2019

Är evidensbaserad medicin problematisk för läkaretiken?


Begreppet evidensbaserad medicin (EBM) har vunnit insteg under de senaste 20-30 åren genom insikten att mycket medicinsk kunskap som spridits som allmängiltig i själva verket visat sig vara grundat på ofullständigt och ibland felaktigt underlag.

I och med framväxten av bättre teknik för klinisk läkemedelsprövning har man funnit det nödvändigt att jämföra olika behandlingar med varandra, och särskilt i jämförelse med ingen behandling.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago