den 23 oktober 2017

Ändrade bipacksedlar förvirrar både patienter och allmänläkare


Övergångsbesvär kan behandlas med en kombination av östrogen och gestagen om livmodern är kvar eller bara östrogen om den är bortopererad. Kvinnor som använder östrogen upplever inte bara lindring av vallningar och svettningar, utan många känner sig piggare, starkare, sover bra, och har förbättrat minne.

Den stora amerikanska studien Women´s Health Initiative (WHI) vars första del publicerades 2002, har bidragit till ökad kunskap om både nytta och risker med hormonbehandling i klimakteriet. (Roussow et al. JAMA 2002)
Nyttan är minskad risk för benskörhet, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, tarmcancer.
Den främsta risken gäller bröstcancer. I WHI-studien fann man åtta extra fall per 10 000 kvinnoår. Efter att de första resultaten av WHI studien blev kända, avbröts pågående kliniska studier och många kvinnor valde att avstå från hormonbehandling trots uttalade övergångsbesvär.

Fördelarna lyfts inte fram
Varför tror man att östrogen orsakar cancer? Varför pratar ingen om minskad risk för hjärt-kärlsjukdom?
Den allmänna uppfattningen idag hos allmänheten är att östrogen orsakar bröstcancer. Men nyligen publicerade studier samt delanalyser av WHI-studien har visat att det inte är östrogen ensamt utan i kombinationen med gestagen som orsakar den ökade risken för bröstcancer.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago