den 26 november 2018

Äldre behöver inte kolesterol­sänkning med statiner


En ny studie speciellt ägnad att undersöka vilken nytta äldre människor har av statinbehandling mot förhöjt kolesterol har publicerats i den ansedda tidskriften British Medical Journal.1 Till skillnad från många andra stora undersökningar som avhandlar amerikanska populationer, så kommer denna studie från Spanien. Det är en retrospektiv studie med 7,7 års uppföljning där data hämtats från en mycket välskött nationell databas i Katalonien, SIDIAP, med över 14 millioner registrerade patienter.

Studieupplägg

Studien inriktade sig på patienter över 75 år, och primärt på att undersöka dels de från 75 till 84 års ålder, dels de som var över 85 år. Vidare ville man särskilja de med diabetes typ 2 från icke-diabetiker. Det var en primär­preventiv studie, vilket innebar att patienter från databasen som hade säkerställd kardiovaskulär diagnos eller behandlades med hjärt-kärl-läkemedel uteslöts. 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago