den 26 november 2018

Äldre behöver inte kolesterol­sänkning med statiner


En ny studie speciellt ägnad att undersöka vilken nytta äldre människor har av statinbehandling mot förhöjt kolesterol har publicerats i den ansedda tidskriften British Medical Journal.1 Till skillnad från många andra stora undersökningar som avhandlar amerikanska populationer, så kommer denna studie från Spanien. Det är en retrospektiv studie med 7,7 års uppföljning där data hämtats från en mycket välskött nationell databas i Katalonien, SIDIAP, med över 14 millioner registrerade patienter.

Studieupplägg

Studien inriktade sig på patienter över 75 år, och primärt på att undersöka dels de från 75 till 84 års ålder, dels de som var över 85 år. Vidare ville man särskilja de med diabetes typ 2 från icke-diabetiker. Det var en primär­preventiv studie, vilket innebar att patienter från databasen som hade säkerställd kardiovaskulär diagnos eller behandlades med hjärt-kärl-läkemedel uteslöts. 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser