den 2 september 2022

Unik studie visar hur jordens skogar kommer att påverkas av klimatförändringar

Forskarna räknar med att de flesta skogarna kommer att anpassa sig till klimatförändringarna. Men det finns ingen garanti för att de framtida skogarna kommer att lagra lika mycket koldioxid eller erbjuda samma nivåer av biologisk mångfald som i dag. Foto: Annemarie Eckes-Shephard.

Forskare har för första gången gjort en heltäckande riskanalys av hur jordens skogar kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. Studien visar att sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas, är extra sårbara fram till år 2100.

Forskare har för första gången gjort en heltäckande riskanalys av hur jordens skogar kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. Studien visar att sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas, är extra sårbara fram till år 2100.

Jordens skogar fyller inte bara en viktig funktion som kolsänka. Skogarna är också en garant för liv och biologisk mångfald. Ett förändrat klimat påverkar inte bara skogarnas förmåga att binda koldioxid från atmosfären eller härbärgera ett mångfacetterat utbud av ekosystem. Stigande temperaturer kommer också att resultera i torka, bränder och insektsangrepp. I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science har ett internationellt forskarlag för första gången analyserat alla dessa riskfaktorer och sammanställt kartor med ”hotspots”, det vill säga områden som kommer att vara extra utsatta de kommande 80 åren.

Skogar i det sydboreala bältet på norra halvklotet, till exempel Kanada och stora delar av Ryssland, kommer att leva farligt. Men även skogar i tropiska Afrika och delar av Amazonas, säger Thomas Pugh, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

Forskarna har lagt ett intrikat pussel genom att studera en mängd tidigare insamlad data. Genom att sammanställa information från olika källor som artiklar, satellitbilder och klimat- och vegetationsmodeller lyckades de göra kartläggningen av skogarnas framtida klimatrisker. Att skogar i Nordamerika, Ryssland och delar av Afrika är utsatta framgick tydligt. I andra delar av världen är den framtida utsattheten mer oklar eftersom olika tillvägagångssätt för att bedöma klimatrisker ger olika svar.

Men klart är att världens skogar i allt högre grad kommer att få uppleva ett klimat som de inte är vana vid. Något som kan leda till stora förluster av träd genom exempelvis brand och torka, säger Thomas Pugh.

Forskarna räknar med att de flesta skogarna kommer att anpassa sig till klimatförändringarna. Men det finns ingen garanti för att de framtida skogarna kommer att lagra lika mycket koldioxid eller erbjuda samma nivåer av biologisk mångfald som i dag.

Skogarna kommer inte att rädda oss från klimatförändringarna. Det är upp till oss att få ner koldioxidutsläppen. Men det är viktigt att vi fortsätter forska på hur framtidens skogar, och i förlängningen vi människor, kommer att påverkas av ett förändrat klimat, säger Thomas Pugh.

Studien publiceras i tidskriften Science: ”A climate risk analysis of Earth’s forests in the 21st century”

Källa: Lunds universitet

Förutom Lunds universitet har följande lärosäten och organisationer deltagit i arbetet: University of Utah, University of Birmingham, Max Planck Institute for Biogeochemistry Jena, NOVA University Lisbon, Technical University of Munich, Berchtesgaden National Park.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser