den 14 november 2023

Undersökning visar: Varannan känner inte till vad som gäller vid påfyllnadsdos av covidvaccin

Foto: Canstock, arkiv.

Smittspridningen av covid-19 har återigen tagit fart enligt Folkhälsomyndighetens statistik (1) vilket resulterat i besöksförbud på flera äldreboenden (2) och att ett av landets sjukhus tvingats upp i stabsläge (3). Men varannan person (48%) i svenska befolkningen känner inte till riktlinjerna för påfyllnadsdos av covidvaccin. Kunskapen i storstäderna är lägre än ute i landet. Det visar en undersökning hos drygt 3 300 svenskar, genomförd av Kantar Public.

Christian Gerdesköld Rappe

Medicinsk rådgivare. Pfizer.

Kantar Public har på uppdrag av Pfizer genomfört en undersökning i Sverige för att ta reda på hur människor påverkats av covid-19-pandemin som nu är inne på sitt fjärde år. När det gäller kunskapsnivån uppger fem av tio (48%) att de inte känner till riktlinjerna för påfyllnadsdos av covidvaccin. Resultaten visar också att kunskapen hos personer i storstäderna är lägre (33%) jämfört med övriga landet (43%). Stockholms län ligger i botten (31%) jämfört med Blekinge som ligger i topp (54%).

Undersökningen visar vidare att personer som tillhör en riskgrupp har bättre kunskap (55%) jämfört med de som inte tillhör en riskgrupp (36%). Till riskgrupperna hör bland annat personer med hög ålder, kronisk lung- eller hjärtsjukdom, avsaknad av covid-19-vaccin eller kraftig övervikt.Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu alla i riskgrupp och de som är 65 år och äldre att ta sin påfyllnadsdos av covidvaccin.5

– Även om det är glädjande att kunskapen är högre hos personer som tillhör en riskgrupp än hos övriga befolkningen så känner nästan varannan person i riskgrupp inte till vad som gäller för påfyllnadsdos av covidvaccin. Det är allvarligt, särskilt som smittspridningen ökar nu på hösten. Det är fortfarande mycket viktigt att skydda sig mot smitta och att testa sig så snabbt som möjligt vid symtom för att få behandling om man tillhör en riskgrupp, säger Christian Gerdesköld Rappe, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Okunskap om vikten av påfyllnadsdos

Äldre personer utgör en betydande andel i riskgrupperna och enligt siffror från FoHM6 fyller färre personer i riskgrupp på sin vaccindos (47% i gruppen över 80 år). Detta trots att Folkhälsomyndighetens rapport7 fastslår vikten av att äldre vaccinerar sig med en påfyllnadsdos, då det ger ett betydligt bättre skydd mot allvarlig sjukdom.

Sju av tio känner inte till antiviral behandling

Idag finns antiviral tablettbehandling mot covid-19 för de personer som har ökad risk att utveckla svår sjukdom. Behandling ska påbörjas efter att en covid-19-diagnos har ställts och senast fem dagar efter symtom uppstått.8 Kantar Publics undersökningen visar att det finns en okunskap i riskgrupperna om antivirala behandlingar – 70 procent känner inte till att det finns antiviral behandling mot covid-19, medan motsvarande siffra bland personer i riskgrupp och multisjuka är 65% respektive 63%.

– Förutom att ha ett fullgott vaccinationsskydd är det också viktigt attkänna till att det finns antiviral behandling mot covid-19 för personer som tillhör riskgrupp, för att minska risken att drabbas av svår covid-19, säger Christian Gerdesköld Rappe, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts hos den svenska allmänheten, 18–79 år, via webbenkät med Kantar Publics slumpmässigt rekryterade Sifo-panel. 3 303 intervjuer har genomförts. Minst 150 intervjuer har genomförts i varje län, förutom storstadslänen (Stockholm, Västra Götaland och Skåne) där minst 200 intervjuer gjorts. Undersökningen är utförd på uppdrag av Pfizer och är genomförd i maj 2023.

Referenser:

  1. Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-själv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/
  2. NWT: nyhet 2023-10-19: https://www.nwt.se/2023/10/19/lockdown-pa-hagabors-trygghetsboende-och-vaxnastrygghetsboende-i-karlstad-efter-covid-19-utbrott-3e173/
  3. Region Västernorrland: nyhet 2023-10-18 https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/
  4. Folkhälsomyndigheten: nyhet 2023-09-07: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/ nyhetsarkiv/2023/september/personer-i-riskgrupper-och-fran-65-ar-rekommenderas-sasongsdos-mot-covid-19/
  5. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-sjalv-och-andrarekommendationer-om-covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/
  6. Folkhälsomyndigheten: nyhet 2023-05-17: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/ nyhetsarkiv/2023/maj/viktigt-att-personer-80-ar-och-aldre-far-sin-pa-fyllnadsdos/
  7. Folkhälsomyndigheten: nyhet 2023-06-15: Påfyllnadsdos mot covid-19 viktig för ökad skyddseffekt hos äldre.
  8. Paxlovid (nirmatrelvir [PF-07321332]-tabletter och ritonavirtabletter), Produktresumé: www.fass.se

Källa: Pfizer.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser