den 24 augusti 2023

Tidigt födda som ges vissa fettsyror får bättre syn

Ett för tidigt fött barn undersöks för den synhotande ögonsjukdomen ROP på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Ann-Sofie Petersson.

För tidigt födda barn som får tillskott av en kombination av omega-3- och omega-6-fettsyror har bättre synfunktion när de nått två och ett halvt års ålder. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Pia Lundgren

Docent och överläkare. Foto: Göteborgs universitet.

Ann Hellström

Professor Foto: Göteborgs universitet.

Studien som publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe omfattar 178 extremt tidigt födda barn vid neonatalavdelningarna på universitetssjukhusen i Göteborg, Lund och Stockholm åren 2016-2019. Med extremt tidigt födda avses barn födda före graviditetsvecka 28.

Ungefär hälften av barnen gavs förebyggande nutritionstillskott via munnen, med omega-6-fettsyran AA (arakidonsyra) och omega-3-fettsyran DHA (dokosahexaensyra). Varken AA eller DHA ingår i de tillskott som i dag rutinmässigt ges till extremt tidigt födda direkt efter födseln.

Forskarna har tidigare kunnat konstatera att kombinationstillskottet ledde till en halverad risk för den synhotande ögonsjukdomen ROP, prematuritetsretinopati. Det som nu studerats är barnens synutveckling vid två och ett halvt års korrigerad ålder, alltså ålder från beräknat förlossningsdatum.

Bättre syntolkning i hjärnan

Studiens förstaförfattare är Pia Lundgren, docent inom pediatrisk ögonforskning på Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– I studien visar vi att barnen som fått kombinationstillskottet hade en förbättrad synfunktion, oberoende av om de tidigare hade haft ROP eller inte. Den bättre synutvecklingen berodde alltså inte bara på att ögats näthinna påverkats gynnsamt. Tillskottet verkar även ha förbättrat hjärnans förmåga att tolka synintryck, konstaterar hon.

Frågor kring nutrition och tillskott till extremt för tidigt födda barn är högaktuella inom neonatalsjukvården, på flera håll i världen. I Sverige saknas i dagsläget exakta riktlinjer för hur fettsyratillskott ska ges till extremt för tidigt födda barn, riktlinjerna håller dock på att revideras delvis utifrån de aktuella fynden.

Kognition och neurologi studeras

– Det är viktigt att vi nu kan visa på de positiva effekter som kombinationstillskottet verkar ha på synutvecklingen när barnet är äldre. I de fortsatta studierna, på samma grupp av barn, tittar vi också vidare på kognitiv och neurologisk utveckling, vilket blir mycket spännande, säger Pia Lundgren.

Titel: Visual outcome at 2.5 years of age in ω -3 and ω -6 long-chain polyunsaturated fatty acid supplemented preterm infants: a follow-up of a randomized controlled trial, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100696

Källa: Sahlgrenska akademin.

Forskningens stöds av Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning och leds av Ann Hellström, professor i pediatrisk oftalmologi på Göteborgs universitet och verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Övriga forskare tillhör Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus samt Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital, USA.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser