den 14 maj 2024

Sapphire Clinics först att ansluta sig till Karolinska Institutets forskningsstudie om medicinsk cannabis

Nyöppnade kliniken Sapphire Clinics blir första rekryteringsklinik i den nationella observationsstudie som har lanserats genom Karolinska Institutet. Studien är den första nationella forskningen kring behandling med cannabisbaserat preparat och låter patienter i hela landet bidra med data.

Med växande evidens och utveckling av internationella kliniska riktlinjer ökar användningen av cannabisbaserade läkemedel som ett behandlingsalternativ runt om i världen. Även om denna internationella utveckling inte har nått den svenska sjukvården i samma utsträckning, ökar förskrivningen även här vilket möjliggör insamling av värdefull patientstatistik.

– Tills nyligen hade jag liksom de flesta läkare i Sverige otillräcklig kunskap om medicinsk cannabis och avfärdade det reflexmässigt. Efter att ha satt mig in i den senaste forskningen har jag lärt mig hur centralt det endocannabinoida systemet är för kroppens stressreglering, immunförsvar och nervsystem. Studien från KI är ett välkommet steg på vägen till att Sverige ska komma i kapp övriga världen i denna fråga, säger Lisa Palmlöf, specialistläkare på Sapphire Clinics.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu startat en nationell observationsstudie med syfte att samla in patientdata för att kunna utvärdera behandlingseffekterna av förskrivna cannabisbaserade läkemedel. Efter godkännande från Etikprövningsmyndigheten blev den nyöppnade, privata specialiserade kliniken Sapphire Clinics den första kliniken att ansluta sig till studien. Alla kliniker och specialistläkare som förskriver cannabisbaserade läkemedel är välkomna att bidra med patientdata.

– Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas har antalet uttag av recept för cannabisbaserade preparat ökat med i snitt 65 procent varje år sedan 2018. Med vår studie kommer vi nu att kunna samla in patientdata för att bättre förstå risk/nytta-balansen. Vi ser fram emot att få kontakt med så många svenska specialistläkare som möjligt för att bidra till studien och tillåta framtida vård att styras av objektiva fynd, säger Fredrik von Kieseritzky, docent och en av forskarna bakom studien från Karolinska Institutet.

Förhoppning är att studien ska hjälpa till att fylla kunskapsglappet genom att fastställa säkerhet och kliniska resultat av medicinska cannabisbehandlingar i en svensk kontext. Man kommer också undersöka bland annat epidemiologi, kliniska karakteristika, förändringar av övrig läkemedelsanvändning och socioekonomiska konsekvenser.

Sapphire Clinics i Sverige är ett dotterbolag till Sapphire Clinics i England som grundades av sju forskande läkare vid Imperial College och Kings College där man har startat Europas största patientregister från vilket det har publicerats över ett tjugotal vetenskapliga artiklar. Den svenska kliniken öppnade i Stockholm 1 april 2024.

Genom fokus på forskning är ambitionen att vara ett kunskapscenter för säker och vetenskapligt grundad bedömning för om cannabinoidbaserade läkemedel kan vara lämpligt när andra behandlingsalternativ är uttömda.

Läs mer om studien här.

Källa: Sapphire Clinics Sweden.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser