den 15 maj 2024

Så ska framtidens läkarstudenter lära sig om AI

Målet är att AI ska bli en integrerade del av undervisningen under alla terminen på läkarutbildningen. Foto: Terése Classon Sundh.

Örebro universitet och Uppsala universitet ska ta fram förslag på hur undervisning om artificiell intelligens, AI, kan integreras på landets läkarutbildningar. – AI revolutionerar både den medicinska utvecklingen och forskningen – det behöver våra studenter vara rustade för, säger Marcus Krantz, forskare vid Örebro universitet.

Örebro universitet och Uppsala universitet jobbar tillsammans i projektet, där bland annat Läkemedelsverket finns med som partner. Finansieringen kommer från utvecklingsprogrammet WASP-ED och målet är att ta fram en utbildningsplan som ska kunna användas vid alla läkarutbildningar i landet.

Tanken är att AI ska finnas med som en integrerad del av undervisningen under läkarutbildningens alla terminer.

– Vi vill att studenterna ska få en grundkunskap och en förståelse för vad AI är och vilka möjligheter det innebär. De ska ha förmågan att använda AI-verktyg och kritiskt utvärdera resultaten. De ska också vara väl insatta i de etiska och juridiska aspekterna av AI, säger Marcus Krantz, forskare i systembiologi på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Kan bidra till bättre diagnoser och behandlingar

Redan idag används AI till viss del inom sjukvården, till exempel för att granska röntgenbilder och identifiera tumörer eller blodproppar. Johan Sundström, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet, ser också andra områden där AI kommer att förändra de gamla arbetssätten.

– AI är inte magi som kommer att lösa alla problem. Däremot hanterar AI stora mängder av kunskap och data, vilket kan hjälpa en läkare att ta bättre beslut och ta hänsyn till fler variabler när det ska ställas diagnos. Det finns också stora möjligheter inom precisionssjukvården, säger Johan Sundström.

Kunskap om AI kommer krävas i framtiden

Men det finns också risker. Vem bär ansvaret för ett felbeslut? Och hur vet man att en AI-modell är tränad på ett underlag som är representativt för alla patienter? De etiska och juridiska aspekterna kommer att innebära att alla läkare i en nära framtid behöver ha en grundläggande AI-kompetens, enligt Marcus Krantz.

– Målet är att våra framtida läkare ska kunna hantera de AI-verktyg som finns och också ha en grundkompetens som de kan fortsätta utveckla på egen hand. Vi vill att våra läkarstudenter ska vara väl rustade för en framtid som vi ännu inte vet så mycket om, säger han.

Stärker Örebro universitets profil inom AI

Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, berättar att ett av målen med WASP-ED är att undersöka hur AI kan integreras i universitetsutbildningen genom olika verktyg, som kurser, läroplaner eller pedagogisk utveckling. Att uppmuntra till samarbete mellan program och universitet har också varit en viktig del av arbetet.

– Projektet som beviljats till Örebro universitet och Uppsala universitet är ett av fyra projekt som kommer att undersöka hur vi kan förändra utbildningslandskapet genom samarbete. För Örebro universitet specifikt är det ytterligare en möjlighet att stärka vårt profilarbete inom AI och robotik med en viktig koppling till medicin, säger Amy Loutfi.

Projektet är ett samarbete mellan forskare, AI-experter, läkare och pedagogiska utvecklare från bland annat Örebro universitet, Uppsala universitet och Läkemedelsverket. Det finansieras med 468 000 kronor av WASP-ED, ett utvecklingsprogram för utbildning som drivs av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Källa: Örebro universitet. Text: Anna Lorentzon.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser