den 12 januari 2022

Rekordnotering för corona i avloppsvattnet

Halten av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg har farit i höjden med extrem fart på en vecka. Nivån är nu mer än tre gånger högre än vid förra mätningen, och är det högsta värdet hittills under pandemin. Forskare vid Göteborgs universitet konstaterar också att deltavarianten nästan slagits ut av omikron.

För två veckor sedan redovisades en kraftig uppgång av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg. Det var den största ökningen en enskild vecka sedan pandemins andra våg för ungefär ett år sedan.

Förra veckan hade stegringen dämpats något, men det gick fortsatt uppåt. Nivån närmade sig då det högsta värdet under pandemins andra våg i december 2020. Den nivå som nu uppmätts innebär att många fler än tidigare under pandemin är smittade samtidigt. Halterna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg är mellan tre och fyra gånger högre än vid förra veckans mätning, och vid den tidigare toppen december 2020.

Effekt på vården om en vecka

Heléne Norder är adjungerad professor i mikrobiologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultaten som hon och hennes kollegor nu redovisar bygger på prover tagna vecka 1, den 3-9 januari.

– Det måste vara många som är smittade nu. Förhoppningsvis är de flesta smittade vaccinerade och har mild sjukdom, men trots detta så kommer en viss procent av dem att belasta sjukvården. Utifrån det vi sett tidigare kommer det att ske om ungefär en vecka, säger hon.

Virustypen omikron har successivt under december och januari ökat sin andel, medan den relativa nivån av deltavarianten minskat. De nu aktuella resultaten visar en kraftig och väntad dominans av omikron.

Fem delta per 10 000 omikron

Mätt i virushalter i proverna, alltså inte antalet smittade personer, är relationen 5 delta per 10 000 omikron.

– Delta är inte helt borta, det finns kvar, men det är en mycket liten andel, konstaterar Heléne Norder. Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet pågår sedan februari 2020. De görs i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner. Bolaget skickar ett prov per vecka med samlade dagsprover till Heléne Norders forskargrupp.

Forskarna rapporterar löpande sina resultat till vårdgivare och smittskydd i Västra Götalandsregionen. Det gäller även halterna av influensavirus, norovirus som ger vinterkräksjuka samt RS-virus. Dessa värden redovisas senare i veckan.

Källa: Sahlgrenska akademin


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser