den 7 december 2023

Ny medicinsk behandling för kvinnor med endometrios

Foto: Canstock, arkiv.

RYEQO® (Relugolix GnRH-antagonist + E2/NETA) är godkänd för indikationen symtomatisk behandling av endometrios av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Godkännandet innebär att patienter med endometrios får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform för långvarigt bruk.

Mia Lindeberg

Medicinsk rådgivare Gedeon Richter Nordics.

RYEQO godkänns för symtomatisk behandling av endometrios hos kvinnor i fertil ålder med tidigare medicinsk eller kirurgisk behandling av sjukdomen. EMA:s godkännande stöds av 24-veckorsdata från fas 3-studierna SPIRIT 1 och SPIRIT 2, publicerade i ”The Lancet”1 samt en förlängningsstudie med totalt två års säkerhetsdata. Tillsammans visar dessa studier att RYEQO signifikant minskade menstruationssmärta och bäckensmärta hos endometriospatienter, samt har en god biverkansprofil.

- För kvinnor med endometrios är det här ett välkommet tillskott. Många av dessa kvinnor blir idag inte hjälpta av tidigare tillgängliga behandlingsalternativ. Det är glädjande att vi på Gedeon Richter nu kan erbjuda vården en ny typ av behandling för en patientgrupp som är i stort behov av symtomlindring och ökad livskvalitet, säger Mia Lindeberg, medicinsk rådgivare på Gedeon Richter Nordics.

Endometrios drabbar cirka 10% av alla kvinnor i fertil ålder och orsakar ett stort lidande för miljontals kvinnor över hela världen. I Sverige söker drygt 10 000 kvinnor årligen vård för sin endometrios, antalet som är drabbade och behandlas för symptom beräknas dock vara betydligt fler. Sjukdomen medför stora kostnader för samhället, både direkta kostnader för hälso- och sjukvården och indirekta kostnader i form av sjukfrånvaro. Med EMA:s godkännande ges läkare som behandlar patienter med endometrios i Sverige möjligheten att förskriva en tablettbehandling med väldokumenterad effekt, som är säkert att ge över tid.

 - Behandling med GnRH-analoger har sedan många år varit central i behandlingen av svår endometrios. Tidigare har det endast funnits GnRH-agonister i beredningar som injektionsvätska eller nässpray. Sedan något år har Ryeqo som är en GnRH-antagonist i tablettform funnits i Sverige, enbart inkluderad i läkemedelssubventionen på indikationen myom. Då även indikationen endometrios nu blivit godkänd innebär det att Ryeqo blir tillgängligt som ett viktigt och välkommet tillskott till behandlingsarsenalen vid avancerad endometrios. Vi hoppas att det inom kort även blir inkluderat i förmånssystemet på denna indikation, säger Måns Palmstierna Burenius. överläkare och ordförande i Endometrios-ARG.

Gedeon Richter kommer inom kort ansöka om subvention för RYEQO vid behandling av endometrios hos TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Ett beslut om subvention förväntas om ungefär sex månader.

Om endometrios
Endometrios är en kronisk sjukdom där
livmoderslemhinnan fäster utanför livmodern.  Den kännetecknas av kraftig smärta vid menstruation, bäckensmärta samt tarmbesvär liknande IBS. Sjukdomen kan även i hög grad påverka fertiliteten och den allmänna livskvaliteten. Symtomen debuterar ofta i samband med puberteten och avtar efter menopaus, när nivåerna av östrogen och progesteron sjunker.

Om RYEQO
RYEQO (Relugolix GnRH-antagonist + E2/NETA) är ett nytt behandlingsalternativ i tablettform för patienter med endometrios. GnRH-antagonisten relugolix stoppar ägglossningen, och därmed den egna produktionen av östrogen. Följden är att de smärtsamma symtomen minskar och patientens livskvalitet förbättras. Samtidigt tillförs en låg mängd östrogen och gestagen för att undvika symtom på östrogenbrist, som till exempel värmevallningar och förlust av benvävnad.

RYEQO är sedan tidigare godkänt och subventionerat för indikationen måttliga till svåra symtom av myom.

Läs om EMA:s beslut här: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ryeqo

Referens:[1] Linda C Giudice, Sawsan As-Sanie, Juan C Arjona Ferreira, Christian M Becker, Mauricio S Abrao, Bruce A Lessey, Eric Brown, Krzysztof Dynowski, Krzysztof Wilk, Yulan Li, Vandana Mathur, Qurratul Ann Warsi, Rachel B Wagman, Neil P Johnson. Lancet 2022; 399: 2267–79

Källa: Gedeon Richter Nordics.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser