den 9 maj 2024

Mucocort inleder klinisk prövning av innovativt plåster för aftös stomatit


Mucocort AB har fått godkännande från Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden för att påbörja en klinisk prövning av ett intraoralt plåster (M045A) för behandling av aftös stomatit, ett tillstånd som drabbar cirka 2 procent av befolkningen och som orsakar frekventa sår i munnen och innebär stor smärta för de drabbade patienterna.

- Det känns bra att vi inom kort är redo att välkomna vår första patient till prövningen, säger Jean Lycke, projektledare för Mucocort AB.

Mucocorts behandling utgörs av ett självabsorberande plåster (M045A), klassificerat enligt MDR som en klass II-produkt. Genom omfattande forskning och utveckling har detta plåster visat sig ge möjlighet till omedelbar smärtlindring och främja läkningsprocessen hos patienter med aftös stomatit.

Den kliniska prövningen kommer att genomföras i samarbete med Oral Care AB, en etablerad privat klinikkedja inom tandvård som också är inriktad på forskningsverksamhet. Produktionen av plåstret hanteras av Aurena Laboratories AB, ett familjeägt företag som också är strategisk partner för marknadsföring, försäljning och internationell lansering.

Klinisk prövning och produktion i Sverige
Mucocort är nöjda med att både den kliniska prövningen och den framtida produktionen sker i Sverige. Samarbetet med Oral Care ser vi fram emot, och vår relation med Aurena fungerar utmärkt. Båda organisationerna delar vårt fokus på hållbara lösningar och för bättre vård. Samarbetet med Umeå Biotech Incubator har också varit en stor del i vår framgång i utvecklandet av vårt plåster, säger Jean Lycke.

Den beräknade tiden för den kliniska prövningen är sex till nio månader. Efter avslutad studie kommer resultaten att utvärderas för att bedöma behandlingens effektivitet. Primär endpoint är smärtlindring och studien kommer även att inkludera livskvalitetsfrågor enligt EQ-5D/OHIP14.

Om Mucocort AB
Mucocort är en aktör inom medtech-sektorn och fokuserar på att utveckla innovativa medicinska lösningar för att förbättra behandling och livskvalitet för patienter världen över. Genom samarbeten med partners som delar deras vision strävar Mucocort AB efter att erbjuda effektivare behandlingar och lösningar för olika medicinska behov inom ramen för behandling av slemhinnor, i första hand.

Källa: Umeå Biotech Incubator.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser