den 11 november 2021

Manlig infertilitet kartläggs i världens största studie

Var femte svensk man blir aldrig pappa. Nu ska en omfattande forskningsstudie gå till botten med orsakerna till manlig infertilitet. Fars dag är ett bra tillfälle att höja medvetenheten om mäns svårigheter att bli föräldrar, säger professor Aleksander Giwercman.

Den 14 november är det Fars dag och Sveriges pappor får välförtjänt uppskattning. Men att kunna få barn är ingen självklarhet och i hälften av fallen där svenska par söker hjälp är det hos mannen problemet finns. Forskarna vet idag inte tillräckligt om de bakomliggande orsakerna – det skulle kunna röra sig om genetiska faktorer eller orsaker relaterade till miljö och livsstil som inte bara mannen utan även hans föräldrar har utsatts för.

Gynekologer vet allt om kvinnans reproduktionssystem.

Men andrologi, det område som fokuserar på manlig reproduktion, finns inte som specialitet. Det bidrar till en enorm
kunskapslucka, säger Aleksander Giwercman som är professor i reproduktionsmedicin vid Lunds universitet.
Tillsammans med svenska och danska kollegor genomför Aleksander Giwercman nu ett omfattande forskningsprojekt om infertilitet. Studien RUBIC (ReproUnion Biobank and Infertility Cohort) undersöker 5000 infertila par och är den största studie som någonsin gjorts på området.

När par kontaktar vården får de i normalfallet bara träffa en gynekolog, men deltagarna i RUBIC får även träffa en androlog från start. Det gör att vi kan individanpassa diagnostiska och behandlingsrelaterade åtgärder på ett helt annat sätt, säger Aleksander Giwercman.

Efter många år med fokus på den kvinnliga fertiliteten är bättre diagnostik och behandlingar för män det som i framtiden har störst potential att hjälpa par att bli föräldrar. Redan idag kan fertilitetsbehandlingar ge lyckade resultat, men det hjälper inte alla och därför behövs mer forskning. Ett internationellt forskningsprojekt som löpt parallellt med RUBIC har funnit att män har en specifik gen som är nödvändig för produktion av sädesceller.

Detta är helt nytt och banbrytande. Män med en mutation på just den genen kan inte få biologiska barn och då finns det ingen anledning att gå igenom fertilitetsbehandlingar i onödan, säger Kristian Almstrup, forskare inom fertilitet vid Rigshospitalet och docent vid institutet för cellulär och molekylär medicin på Köpenhamns universitet.

ReproUnion är ett EU- stöttat samarbete i Öresundsregionen, där forskare och kliniker har arbetat tillsammans i tio år för att förebygga och förbättra behandlingar av infertilitet. Partnerskapet bakom projektet består av Region Skåne, Lunds universitet, Malmö universitet, Region Hovedstaden, Köpenhamns Universitet, Ferring Pharmaceuticals samt Medicon Valley Alliance (MVA). Projektet får EU-finansiering via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. www.reprounion.eu.

Källa: Progress PR Öresund AB


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser