den 30 augusti 2021

Läkemedlet Rinvoq är godkänt för behandling av svår atopisk dermatit

Europeiska kommissionen godkänner Rinvoq (upadacitinib) som första JAK-hämmare i EU för behandling av både vuxna och ungdomar med måttlig till svår atopisk dermatit.

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt Rinvoq (upadacitinib), en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges i tablettform en gång dagligen, för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar från 12 år som är aktuella för systemisk behandling. Den rekommenderade dosen för vuxna är 15 mg eller 30 mg, en gång dagligen, baserat på patientens kliniska tillstånd. För ungdomar (12-17 år) och vuxna från 65 år och uppåt är den rekommenderade dosen 15 mg, en gång dagligen. Upadacitinib kan ges som monoterapi eller i kombination med topikala kortikosteroider (TCS).1

 − Detta är en viktig milstolpe för AbbVie i vår strävan att förbättra livet för personer som lider av sjukdomen atopisk dermatit, säger Linn Mandahl, VD AbbVie Skandinavien. Det känns otroligt angeläget att kunna erbjuda ett nytt alternativ som ger hopp om att lindra svår klåda och utslag som många kämpar med dagligen, trots tillgängliga behandlingar.

Godkännandet stöds av data från ett av de största pivotala fas-III studieprogrammen inom atopisk dermatit med över 2 500 vuxna och ungdomar med måttlig till svår sjukdom. Dessa studier utvärderade effekt och säkerhet av upadacitinib som monoterapi (Measure Up 1 och Measure Up 2) samt i kombination med TCS (AD Up) jämfört med placebo. De primära effektmåtten i alla tre studier var en minst 75 procents förbättring av Eczema Area Severity Index (EASI 75) och ett validerat mått för helt eller nästan helt utläkt hud (IGA 0/1) (Validated Investigator Global Assessment, vIGA-AD) vid vecka 16.1

De 10 500 patienter som det refereras till ovan inkluderar patienter i alla studiearmar (aktiv behandling och placebo) i olika fas III-studier; åtta inom reumatoid artrit, två inom psoriasisartrit, en inom ankyloserande spondylit och fem inom atopisk dermatit.2-9

Rinvoq (upadacitinib)  är den första JAK-hämmaren godkänd i EU för behandling av både vuxna och ungdomar (12 år och uppåt) med måttlig till svår atopisk dermatit (atopiskt eksem).

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Referenser och information

https://www.prnewswire.com/news-releases/european-commission-approves-rinvoq-upadacitinib-as-first-jak-inhibitor-in-the-european-union-for-the-treatment-of-both-adults-and-adolescents-with-moderate-to-severe-atopic-dermatitis-301361058.html?tc=eml_cleartime

Källa: Abbvie AB


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser