den 23 maj 2023

Låg kunskap om solens påverkan på läkemedelseffekten – då kan strålarna innebära risker

Boka inte solsemester under behandling med läkemedel som kan göra dig solkänslig, det är inte kul att behöva sitta inomhus när man rest iväg. Foto: Canstock, arkiv.

Att vistas i solen kan vara rent olämpligt i samband med att man tar vissa läkemedel. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning att nära sju av tio svenskar (66 procent) har dålig kunskap om detta – hur vissa läkemedel kan påverka kroppen när vi utsätts för sol. En oroande hög siffra nu när soliga sommardagar är på ingång. När behöver man egentligen vara extra försiktig med solandet?

Att skydda sig mot solens UV-strålar är något som alla människor bör göra, men för de som använder vissa läkemedel kan det vara särskilt viktigt. En ny undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att det finns en stor brist på kunskap om hur läkemedelseffekten kan påverkas av att man är ute i solen. Det är främst män (32 procent) som inte alls är medvetna om detta, jämfört med kvinnor (20 procent). Bland personer i åldern 18–29 år uppger nära två av fem (39 procent) att de inte har någon kunskap om detta, vilket är betydligt fler än i äldre åldersgrupper.

– En anledning till att du bör vara försiktig med solandet i samband med att du använder vissa läkemedel är om läkemedlet ökar hudens solkänslighet. Bland annat gäller det smärtstillande och antiinflammatoriska geler, samt viss antibiotika. Det finns också läkemedel, till exempel Rozex och Rosazol mot hudsjukdomen rosacea, som bryts ned i solljus och får en sämre effekt, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Så vilka risker finns med att spendera tid i solen när du använder läkemedel som ökar hudens solkänslighet?

– Om du har börjat med ett läkemedel och upptäcker att du bränner dig lättare, får ökad rodnad, eksem eller blåsor på huden kan det vara ett tecken på att din hud påverkats av behandlingen. Många gånger finns även solkänsligheten kvar en tid efter avslutad behandling. För att undvika risken för brännskador eller pigmentförändringar är det därför viktigt att alltid läsa bipackssedeln eller fråga våra farmaceuter om råd ifall du är osäker på hur dina läkemedel fungerar ihop med solen, fortsätter Annika Svedberg.

Bland kvinnor är det vanligast att drabbas av malignt melanom på underbenen. Och enligt undersökningen prioriterar endast 3 procent av kvinnorna att smörja in smalbenen med solkräm. Trots att många är medvetna om den skada som solens strålar utgör för vår känsliga hud, slarvar vi med solskyddsfaktorn – inte minst på vissa specifika kroppsdelar. För att undvika att vår ömtåliga hud tar skada av solens UV-strålning är det viktigt att vara noga med att smörja in hela kroppen.

Var sjunde man (15 procent) använder aldrig solskydd, jämfört med en av 14 kvinnor (7 procent). Annika Svedberg menar på att det är ett oroväckande beteende – inte minst bland männen. Att skydda kroppen mot UV-exponering och använda solskyddsfaktor är A och O för att undvika den skada som solens strålar kan medföra.

Apotek Hjärtats tips för en solsäker sommar för dig som använder solkänsliga läkemedel
Håll dig i skuggan eller inomhus under de timmar då solen är som starkast (cirka klockan 11-15).
Välj ett solskydd med hög solskyddsfaktor, kräm och stift finns i spf 50.
Klä dig i täckande kläder, välj särskilda UV-plagg eller tätt vävda kläder som släpper igenom mindre solljus än tunna kläder.
Boka inte solsemester under behandling med läkemedel som kan göra dig solkänslig, det är inte kul att behöva sitta inomhus när man rest iväg.

Undersökningens resultat i korthet:
Fler än en av fyra svenskar (26 procent) är inte alls medvetna om hur effekten av vissa läkemedel kan påverkas när kroppen utsätts för sol. Två av fem svenskar (40 procent) är endast medvetna om detta i låg grad.
Främst män (32 procent) uppger att de inte alls är medvetna, jämfört med kvinnor (20 procent). Det är vanligare bland svenskar i åldern 18–29 år (39 procent) att inte ha någon kunskap om detta, jämfört med äldre generationer.
Varannan svensk (52 procent) prioriterar att smörja in sitt ansikte när de använder solskydd. Det är även vanligt att man prioriterar att smörja in framsida överkropp (31 procent) och armar (26 procent).
Bland de kroppsdelar som få prioriterar att smörja in när de använder solkräm hittar vi rumpa (0 procent), lår (2 procent), fötter och vrister (2 procent), knän (1 procent), smalben (4 procent) och hjässa/huvud (8 procent).
En av tio (11 procent) uppger att de inte använder solskydd. Det är främst män (15 procent) som uppger detta, jämfört med kvinnor (7 procent).
Kvinnor prioriterar främst att smörja in ansiktet (57 procent) och framsida överkropp (36 procent). Men nära en av tre kvinnor (30 procent) smörjer in hela kroppen med solskydd.
Män prioriterar främst att smörja in ansiktet (47 procent) och framsida överkropp (25 procent), även om de prioriterar det i lägre grad än kvinnor. En av fem män (21 procent) uppger att de smörjer in hela kroppen med solskydd.

Källa: Apotek Hjärtat

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 4 200 intervjuer med allmänheten 18-79 år i Sverige. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan den 5 och 20 januari 2023.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser