den 23 september 2022

Kerendia (finerenon) kommer att ingå i högkostnadsskyddet för patienter med kronisk njursjukdom i samband med typ 2- diabetes enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att läkemedlet finerenon ska ingå i högkostnadsskyddet för patienter med kronisk njursjukdom (stadium 3-4 med albumiuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna.1 TLV skriver gällande finerenon: ”subventioneras endast för behandling av kronisk njursjukdom (stadium 3 och 4 med albuminuri) associerad med typ 2 diabetes hos vuxna.”

Finerenon godkändes i februari 2022 under varumärket Kerendia™ för behandling av kronisk njursjukdom (stadium 3 och 4 med albuminuri) i samband med typ 2-diabetes hos vuxna, baserat på resultat från fas III-studien FIDELIO-DKD.2

”Finerenon ingår nu i högkostnadsskyddet för patienter med kronisk njursjukdom i stadium 3-4 med albuminuri i samband med typ 2-diabetes, vilket är patienter som löper ökad risk för kardiovaskulära och njurrelaterade händelser”, säger Martin Stagmo, Medicinsk chef, Bayer Sverige.

Om finerenon (Kerendia®)

Finerenon är den första icke-steroidala, selektiva mineralokortikoidreceptor (MR) antagonist som visar positiva resultat för njurar, hjärta och kärl hos patienter med kronisk njursjukdom i samband med typ 2-diabetes.2 I T2D tros MR-överaktivering bidra till progression av njursvikt och kardiovaskulär skada genom metabola, hemodynamiska, inflammatoriska och fibrotiska faktorer.

Om kronisk njursjukdom vid typ 2-diabetes

Kronisk njursjukdom (CKD) är ett vanligt och potentiellt dödligt tillstånd. CKD utvecklas oftast asymptomatiskt och oförutsägbart, med många symtom som inte uppträder förrän sjukdomen är långt framskriden. CKD är en av de vanligaste komplikationerna som uppstår från diabetes och är också en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Upp till 40 % av alla patienter med typ 2-diabetes utvecklar kronisk njursjukdom. Trots riktlinjer för behandling har patienter med CKD och T2D fortsatt hög risk av CKD-progression och kardiovaskulära händelser. Det uppskattas att CKD påverkar mer än 160 miljoner människor med T2D över hela världen. Kronisk njursjukdom vid typ 2-diabetes är den främsta orsaken till en njursjukdom i slutstadium, som kräver dialys eller en njurtransplantation för att överleva. Patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes löper tre gånger större risk att dö av en kardiovaskulär orsak än av enbart typ 2-diabetes.

Referenser:

1 https://www.tlv.se/

2 Bakris, George L et al. “Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes.” The New England journal of medicine vol. 383,23 (2020): 2219-2229. doi:10.1056/NEJMoa2025845.

Källa: Bayer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser