den 17 januari 2023

Karolinska Universitetssjukhuset startar internationellt samarbete kring avancerad cancerforskning

Som första universitetssjukhus i Norden har Karolinska tecknat avtal med läkemedelsföretaget Bristol Myers Squibb (BMS) att starta ett forskningssamarbete inom cancervården.

Karolinska ser avtalet som en möjlighet att tillsammans med BMS samordna forskning och förbereda oss inför ett växande behov av terapier inom onkologi och hematologi.

- Vårt syfte med ett avancerat samarbete inom forskningen mellan vården och läkemedelsindustrin är att utveckla precisionsmedicin inom cancervården, säger professor dr Stephan Mielke, forsknings- och utbildningschef på Tema Cancer samt verksamhetschef för medicinska enheten för cellterapi och allogen stamcellstransplantation. Ett stort fokus i samarbete kommer att ligga i avancerad cell- och genterapi, säger professor dr Mielke.

Samarbetet mellan vård, akademisk forskning och läkemedelsindustrin är avgörande för att vården snabbt ska kunna omsätta forskningsresultaten i praktiken. Dessutom satsar vi på implementeringsforskning där vi optimerar användning av data och resultat från vår omfattande och högspecialiserade cancervård och uppdrag som världsledande universitetssjukhus.

- Vår förhoppning är att våra patienter ska snabbt få tillgång till nya effektiva behandlingsformer som bygger på de senaste forskningsrönen och att vi ställer patientens individuella behov i centrum, sammanfattar professor dr Mielke.

- Det är en naturlig utveckling för Karolinska Comprehensive Cancer Center att sluta mer omfattande samarbetsavtal med olika delar av läkemedelsindustrin, vilka som BMS, ser värdet av integrerad klinisk och patientnära preklinisk forskning, säger dr Patrik Rossi, chef för Tema Cancer och ordförande för Karolinska Comprehensive Cancer Center.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser