den 9 februari 2024

God hälsa och normal vikt kan förebygga långvarig smärta

Fysisk aktivitet bra för hälsan. Foto: Canstock, arkiv.

Personer som har ont i knäna riskerar att drabbas av långvarig smärta i större delen av kroppen. God upplevd hälsa och att undvika övervikt och obesitas är faktorer som är viktiga för att förebygga långvarig smärta hos individer med knäsmärta. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad.

Charlotte Sylwander

Doktor i hälsa och livsstil.

Charlotte Sylwander, nybliven doktor i hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad, har undersökt olika perspektiv på hälsopromotion hos individer med knäsmärta. 

– Just individer med knäsmärta löper större risk att utveckla ett smärttillstånd som kallas för långvarig generell smärta, alltså att man har ont i fyra av fem kroppsregioner. Detta drabbar upp till 15 procent av befolkningen, men för dem med knäsmärta är det 30 procent, säger Charlotte Sylwander.

Charlotte Sylwanders avhandling visar att en god upplevd hälsa och att undvika övervikt och obesitas är viktiga faktorer för att förebygga långvarig smärta hos individer med knäsmärta. För att må bra är det också viktigt att försöka att upprätthålla en balans i vardagen genom olika hälsopromotiva aktiviteter. Exempel på det är att värna om återhämtning, relationer och att vara fysiskt aktiv utifrån de förutsättningar som finns.

– Det är viktigt att inte enbart se till ett ont knä, även andra faktorer spelar in. Det kan vara en kombination av knäsmärta, övervikt och ohälsa, och det behöver tas på allvar. Det är också viktigt att se till hela individen och fokusera på vardagsbalansen, säger Charlotte Sylwander.

Hon tror att det kommer att ske en ökning av långvarig smärta bland befolkningen eftersom samhället karaktäriseras av ogynnsamma livsstilar med bland annat fysisk inaktivitet, övervikt och mycket stress.

Stödjande hälsokommunikation nyckelfaktor

En annan del av avhandlingen handlar om hälsokompetens, alltså förmågan att hitta, förstå, värdera och använda sig av hälsoinformation för att ta hälsosamma beslut och göra aktiva val för att förebygga långvarig smärta. Svårigheter att hitta och förstå hälsoinformation kan ha negativ påverkan på en individs hälsa.

– Det är viktigt att ta hänsyn till detta, både inom hälso- och sjukvården, och på andra ställen där information om hälsa delas, säger Charlotte Sylwander och fortsätter:

Min forskning visar att även om det finns kunskap om och förståelse för risken för att smärtan ska förvärras, räcker inte alltid det för att individen ska välja en mer hälsosam livsstil. Även motivation, stöd och tillit spelar en stor roll.

Källa:  Högskolan i Halmstad.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser