den 26 augusti 2021

Frisk från bihålebesvär efter tandbehandling

Långvariga bihålebesvär kan orsakas av infektioner i käkbenet. Lennart Gottnersson är en av de drabbade som under flera tiotals år gått omkring med svåra infektioner som satt ner livskvaliteten. Efter sex operationer i käkbenet är han nu helt fri från bihålebesvären.

Lennart Gottnersson är en av dem som varit sjuk under mycket lång tid på grund av infektioner i tänder och käkar. Han har varit hos mängder av specialister både tandläkare och läkare, som inte kunnat hitta några fel. Tandläkarna till och med menade att det var psyket som spökade. 

Läkarna tog dock hans svåra bihålebesvär på stort allvar. När långvariga antibiotikakurer inte hjälpte opererades han flera gånger, men inte heller det gav lindring. Till slut hamnade han hos tandläkare Irene Brednert Jonsson som såg att hans käkben var helt "ruttet".

Hon fann infektioner på flera olika ställen, vilket påvisades via vävnadsprover som skickades till USA för analys. Hon tog också bakterieprover som DNA-typades.  Inte mindre än sex operationer genomgick Lennart för att bli av med all infekterad vävnad i käkbenet. Behandlingen gjorde honom helt fri från bihålebesvären.

Tillsynsmyndigheten IVO anser att de stora ingrepp Lennart genomgått är stympande. Men faktum är att tandläkarens behandling gjort honom helt frisk från bihålebesvären, som i mycket hög grad satte ner livskvaliteten.

Ingen annan läkare eller tandläkare förstod vad det handlade om. Än märkligare tycker Lennart det är att behandlande tandläkare nu är anmäld av IVO för att inte arbeta enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet". Detta trots mängder av provtagningar, som ingen annan vårdgivare ens kom på tanken att ta. 

- Myndigheternas agerande är verkligen märkligt, säger Lennart.

 Källa: Tandhälsoförbundet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser