den 16 mars 2023

Allt fler överlever hjärtstopp på Karolinska Universitetssjukhuset

Tack vare flera genomtänkta åtgärder visar Karolinska Universitetssjukhuset på en ökad överlevnad bland de patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhuset.

Överlevnaden bland de patienter som drabbas av hjärtstopp på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna låg på 45 procent och på Karolinska i Huddinge överlever drygt 40 procent. Samtidigt har antalet hjärtstopp som inträffar på sjukhusen sjunkit kraftigt från ca 75–100 hjärtstopp per år och sjukhus, till 17 stycken i Solna och 51 stycken i Huddinge under 2022.

– Vi ser att våra patienter är väldigt sjuka när de får ett hjärtstopp, men ändå överlever de och kommer tillbaka till sitt vanliga liv efter ett hjärtstopp. Det känns fantastiskt, säger Therese Djärv, överläkare på ME Akut, på Karolinska Universitetssjukhuset.

Åtgärdssystem tillämpas följsamt

– Först och främst försöker vi förebygga att hjärtstoppet överhuvudtaget inträffar. Vi mäter blodtryck, puls och syresättning enligt systemet NEWS, och utifrån dessa vitalvärden skapas en poäng. Åtgärder sätts in utifrån poängen och det finns en standardiserad åtgärdstrappa att luta sig mot, säger Therese.

Det kan handla om att kalla på sköterskan, läkaren, mobila intensivvårdsgruppen och ett beslut om när värdena ska kontrolleras nästa gång. Man ser även till att vid behov aktivt flytta patienter till en avdelning med högre vårdnivå.

– Samtidigt är vi inte nöjda än och vi planerar fler åtgärder för att ytterligare öka chansen till överlevnad vid hjärtstopp på sjukhusen. Vi kommer att fortsätta följa upp samtliga inträffade hjärtstopp för att se om det finns någon systemfaktor som vi kan förbättra ytterligare. Vi studerar också hur sjukhuset eventuellt kan förebygga ännu fler hjärtstopp.
Nu under mars 2023 lanseras exempelvis en ny larmrutin på sjukhuset i Solna där man kommer att kunna begära ECMO* via en larmknapp.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser