Medicinsk access #2

Evolutionsmedicinska perspektiv på cancer, kardiovaskulära och neurodegenerativa sjukdomar (del 1)
Kan kosttillskott förbättra kärlfunktion genom minskad kärlstyvhet och förbättrad endotelfunktion?
Mixad spenat för maxad mängd av antioxidanten lutein
Munbakterier i bukspott­körteln kopplas till aggressivare tumörer
Nytt läke­medel ska förhindra skador på njurar inför transplantation

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR

Medicinsk access #1

Nytt läke­medel gör sprutor onödiga
En finsk läkare misstänker salt­brist som mekanism bakom kroniskt trötthet
Är evidensbaserad medicin problematisk för läkaretiken?
E-hälsa vid kronisk sjukdom – mobiltelefon som stöd i blodtrycksbehandling
Migrän – en dold folksjukdom

Med mycket mera…

LÄS TIDNINGEN HÄR