den 26 oktober 2021

Ny rekommendation vid behandling av avancerad njurcellscancer

Patienter i Sverige med njurcellscancer får nu tillgång till fler behandlingsalternativ där immunterapi ingår i och med en ny, uppdaterad rekommendation från NT-rådet.

NT-rådet beslutade 13 oktober 2021 att vid låg risk, samt i andra hand vid intermediär till hög risk, rekommendera Opdivo (nivolumab) i kombination med Cabometyx (kabozantinib) som ett alternativ vid behandling av avancerad njurcellscancer. Kombinationsbehandling ska endast erbjudas patienter i gott allmäntillstånd utan större komorbiditet.

NT-rådet hänvisar i rekommendationen till nya data från aktuell studie (CA209-9ER) där Opdivo ges i kombination med Cabometyx.

– Det är positivt att NT-rådet rekommenderar Opdivo i kombination med Cabometyx vid avancerad njurcellscancer, som ett alternativ, vilket innebär att det finns tillgång till fler immunterapibaserade behandlingsmöjligheter för att möta patienternas olika behov, säger Karin Andersson, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige.

Inför den nya rekommendationen gällande Opdivo i kombination med Cabometyx har NT-rådet rådgjort med nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) samt gjort en avstämning med aktuell nationell vårdprogramgrupp inom Regionala cancercentrum.

Läs NT-rådets rekommendation här:

Källa: Bristol Myers Squibb


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser